Lukkedage i SFO

 

Skolefritidsordningerne har følgende lukkedage i skoleåret 2019/2020

 

 

2019/2020

Juleferie: 23., 27., 30. december 2019 samt 2. januar 2020

(Alle SFO'er er lukket uden pasningstilbud den 24/12 og 31/12 2019 samt 1/1 2020)

Påskeferie: 6., 7. og 8. april 2020

Fredag efter Kristi Himmelfart: 22. maj 2020

Sommerferie: Uge 29, 30, 31 2020

Fra 2017 vil lukkeugerne placeres sådan, at der altid er en uge åben i SFO inden undervisningen starter. Det vil betyde, at der i nogle år vil være lukket i ugerne 28, 29, 30 og i andre år i ugerne 29, 30, 31.

Pasning på lukkedagene

Følgende SFO'er tilbyder feriepasning:

Ellebækskolen afd. Kildemark
Fladsåskolen afd. Mogenstrup
Holmegaardskolen afd. Fensmark
Kobberbakkeskolen afd. Sydby
LL. Næstved Skole afd. Fuglebjerg
Susåskolen afd. Glumsø

Har man brug for pasning på lukkedagene, skal man tilmelde sit barn til feriepasning. Det vil være muligt at vælge frit mellem de 6 åbne SFO'er.

Jeres SFO udsender orienteringsbrev og blanket til brug ved tilmelding.
Yderligere spørgsmål til ovenstående rettes til den enkelte SFO.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 29. august 2019