Tosprogede børn og unge

Tosprogede elever starter enten i en klasse på distriktsskolen eller i en af modtageklasserne.
Det er skoleledelserne, der sammen med tosprogskonsulenten visiterer til en af modtageklasserne.

Næstved kommune har modtageklasser på

- Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgen og afd. Sjølund
- Ellebæksskolen afd. Kalbyris og afd. Kildemark

TosprogetUndervisningen i modtageklasserne tager udgangspunkt i de særlige forudsætninger og ressourcer, de tosprogede børn og unge har.

Når eleverne er parate, bliver de udsluset til distriktsskolen. Hvis eleven går i SFO, udsluses ligeledes til SFO på distriktsskolen.

I Center for Dagtilbud og Skole er der ansat en tosprogskonsulent. Konsulenten tilbyder vejledning til forældre, pædagoger og lærere i forbindelse med tosproget udvikling og undervisning. Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 5, stk. 7.

Ud over tosprogskonsulenten er der ansat to sprogvejledere, som sammen med konsulenten, vejleder om tosproglig udvikling til forældre og personale på dagtilbudsområdet (0 – 6 år). Tosprogskonsulenten og sprogvejlederne arbejder ud fra Dagtilbudslovens Afsnit II Kapitel 2 § 11.

Der arbejdes for, at elevernes faglige og sproglige udvikling følges ad. Det vil sige, at faget dansk som andetsprog og faglig læsning skal indgå som dimension i alle skolens fag i form af det tværgående emne "sproglig udvikling" i Fælles Forenklede Mål.

For yderligere information om tosprogede børn og unge kan henvendelse ske til tosprogskonsulent for skole og dagtilbud Susanne Fjellerad på 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 2. februar 2017