Tosprogede børn og unge

Tosprogede børn i førskolealderen henvises til et alment dagtilbud, mens nyankomne børn i skolealderen typisk henvises til en modtageklasse. Det er sprogkonsulenten på skoleområdet der, ved et møde med familien, visiterer til hhv. dagtilbud og skole.


Undervisningen i modtageklasserne tager udgangspunkt i de særlige forudsætninger og ressourcer, de tosprogede børn og unge har. 

Når eleverne er parate, bliver de udsluset til distriktsskolen. Hvis eleven går i SFO, udsluses ligeledes til SFO på distriktsskolen.

I Center for Dagtilbud og Skole er der ansat tre sprogkonsulenter. Sprogkonsulenterne tilbyder vejledning til forældre, pædagoger og lærere samt ledelser i forbindelse med tosproget udvikling, sprogpædagogiske indsatser osv.

Samarbejdet med dagtilbud og skoler har bl.a. fokus på tidlig indsats ud fra en inkluderende tilgang.

I skoleregi arbejdes der for, at elevernes faglige og sproglige udvikling følges ad. Det vil sige, at faget dansk som andetsprog og faglig læsning skal indgå som dimension i alle skolens fag i form af det tværgående emne "sproglig udvikling" i Fælles Forenklede Mål.

 

Der arbejdes ud fra følgende lovgrundlag: 
Folkeskoleloven § 5, stk. 7. og Dagtilbudslovens Afsnit II Kapitel 2 § 11.

For yderligere information om tosprogede børn og unge kan henvendelse ske til

Sprogkonsulent for skole: Susanne Fjellerad  
Sprogkonsulent for dagtilbud: Britt Ilsfort  
Sprogkonsulent for dagtilbud: Aase Morell

 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 8. april 2019