Forsknings- og vidensbaseret skoleudvikling

Projekterne, der initieres af skolerne ud fra deres mål og ambitioner, har til formål at løfter det faglige niveau og fremme inklusionen, så alle børn udfordres, trives og bliver så dygtige, de kan.

Forskningsviden om, hvad der har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen, anvendes i praksis, og der arbejdes systematisk med at gøre læring betydningsfuldt i alle skolens dialog- og mødestrukturer.

Skolernes ressourcepersoner erhverver i flere projekter kompetencer i læringsledelse, når de gennem anvendelse af aktionslæring i praksis bliver tovholdere og ambassadører for den vidensbaserede skole, der både vil løfte elevernes læring og lærernes og pædagogernes professionsfaglige kompetencer.

Center for Uddannelse tilbyder konsulentsamarbejde, herunder sparring til skolernes ledelser og ressourcepersoner ift. deres læringsledelse i skolens forskellige mødefora.

Projekterne er flerårige.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 8. april 2019