Grøn Generation

Når Næstved Kommunes børn og unge forlader folkeskolen, så er ambitionen, at de ikke blot er stærke inden for dansk, matematik og sprog. De ved også, hvordan de kan præge udviklingen i en bæredygtig retning. Kommunens Grøn Generation Strategi sætter retning.

Grøn Generation - fra projekt til strategi

Grøn Generation startede som et projekt og er med udgangen af 2016 blevet til en strategi for kommunen. Strategien sætter retning for, hvordan vi får succes med at koble undervisningen og læringsmålene for innovation og bæredygtighed med konkrete problemstillinger i forhold til en bæredygtig samfundsudvikling.

Strategien er vedtaget i bådeTeknisk Udvalg og i Børne og Skole Udvalget. Det er et stærkt signal om, at begge udvalg har fokus på, at vores børn og unge uddannes med et nyt mindset og nye handlekompetencer. Og så er det en langtidsinvestering i forhold til at sikre grøn vækst og grøn omstilling.

Strategien er således første skridt til at sikre en ny GRØN GENERATION i Næstved.

Læs Næstved Kommunes Grøn Generation-Strategi

Læs mere om bæredygtig udvikling i børnehøjde

Kontakt

Center for Plan og Erhverv, Klima og Planlægning
Telefon: 5588 5588
E-mail:

 

Sidst opdateret den 8. april 2019