Næstved Ungdomsskole

 

Næstved ungdomsskole arbejder for Fremtidens Voksne og tilbyder alsidig fritidsundervisning og klubtilbud mm. til Næstved kommunes unge. Næstved Ungdomsskole har ca. 3000 års elever og en medarbejderstab på ca. 160 ansatte over en sæson.
Ungdomsskolen er for alle unge mellem 13 og 18 år og har tilbud om undervisning, klubtilbud, projekthjælp, ungemiljøer, autentiske voksne, kvalitet i fritidslivet og fællesskaber. Det er også i ungdomsskolen at der tilbydes knallertkørekort og førstehjælp.
Det er som udgangspunkt gratis at gå i ungdomsskolen.


Næstved Ungdomsskole


Undervisning

Ungdomsskolen tilbyder en bred vifte af undervisning, kurser, workshops, valgfagshold og masterclass.
Næstved Ungdomsskole er stedet, hvor evner afprøves og de unge kan dygtiggøre dig indenfor en lang række fag. Aktiviteterne kan både supplere den unges skolegang og inspirere til nye fritidsaktiviteter. Det er vores ønske at bidrage til unges personlige og faglige udvikling. Vi lægger stor vægt på, at aktiviteterne er præget af kvalitet og de unges aktive medvirken.
Nogle hold er markeret som VALGFAG. Et valgfag er et fag som tages i stedet for det valgfag der tilbydes i folkeskolen. Undervisningstilbuddene er meget varierede. Eksempler på fag i ungdomsskolen er moderne dans, hiphop, parkour, selvforsvar, drama, tegning, musikproduktion, skriveværksted, psykologi, gokart, japansk, robotteknologi, webprogrammering, gaming og meget mere.Læs mere på ungdomsskolens hjemmeside.

INFO om Undervisning og valgfag I Åben Skole samarbejdet: viceinspektør Charlotte Popp:


Ungdomsklubber

Klubberne er for alle unge mellem 13 og 18 år. Klubberne er åbne på hverdags-eftermiddage og aftener. Derudover er der løbende arrangementer uden for almindelig åbningstid og i weekender.
Klubberne arbejder målrettet og aktivt med at udvikle det potentiale, som fremtidens voksne besidder. I klubben er der plads til alle. Klubberne har fokus på de unges muligheder i ungdomslivet. Der arbejdes med tillid, selvværd og udvikling og der arbejdes målrettet med at bidrage til at skabe et aktivt ungdomsmiljø. Klubberne er de unges positive medspiller flere steder i Næstved Kommune:

• Klubben Fuglebjerg
• Klubben i Glumsø
• Næstved Skatehal – Indendørs Gadekultur
• Høje Plads, Næstved – Udendørs gadekultur
• Næstved Bikepark
• Kornmagasinet i Tappernøje
• Friluftsklubben i Herlufmagle
• Madklubben i Holmegård

Afdelingsleder for klubber: Mette Madsen


Projektlaboratoriet

Projektlaboratoriet henvender sig til ildsjæle, der vil omsætte gode tanker og visioner til handling. Idéer der kan gøre ungdomsmiljøet i Næstved endnu federe! Det er den metodefri projektbase, hvor unge kan få hjælp til at realisere deres idé. Unge i Næstved har gennem Projektlaboratoriet blandt andet stået bag etableringen af en gadefest, et lydstudie, radioshows, pladeproduktioner, bogproduktioner, filmproduktioner, en skatehal, en lang række koncert- og standup-arrangementer, danseforestillinger, teaterworkshops, fotoworkshops, udstillinger, et ungdomsatelier og meget mere.

Ungdomspuljen Næstved understøtter og imødekommer både store og små projekter, og mest af alt - gør det nemt og hurtigt at søge økonomisk støtte.

Under projektlaboratoriet drives også følgende projekter:

Iværksætterne
Ungdomshuset JB10 i Jernbanegade i Næstved
Næstved Kunstby med gavlmalerier, dekorerede busskure m.v.
Gadens Hårdeste Hævn
JazzGrooves

INFO: Afdelingsleder Claus M. Pedersen

Erhvervsklassen

Næstved Ungdomsskoles Heltidsundervisning, er et alternativt skoletilbud for unge i alderen 13 - 17 år, svarende til 8. - 10. skoleår, som ikke umiddelbart og med rimeligt udbytte, kan deltage i folkeskolens undervisningstilbud, og derved opfylde undervisningspligten.
Erhvervsklassen er etableret som et særligt tilrettelagt undervisnings- og aktivitetsforløb rettet til denne målgruppe.

"God blanding af teori og praksis. Gode lærere der kan tåle noget! Individuelle hensyn til eleven! Her får du altid hjælp - lige meget hvad!"
Erhvervsklasse-elev

INFO: Afdelingsleder Lis Eriksen

Besøg siden her

Kontakt

Center for Børn og Unge
Telefon: 5588 3110
Sidst opdateret den 6. december 2016