Den sammenhængende ungeindsats

Som kommune har vi en forpligtelse overfor alle unge, der bor i kommunen til at hjælpe dem godt på vej i uddannelse eller i job. Alle unge fra 7. klasse til det 29. år er i målgruppen for den sammenhængende ungeindsats

Organisering af den sammenhængende ungeindsats

Målgruppen for den sammenhængende ungeindsats er 7. klasse til det 29. år. Det vil sige, at det er en målgruppe, der går på tværs af centre og politiske udvalg i Næstved Kommune. Derfor forankres ungeindsatsen tværfagligt på alle niveauer i organisationen.

Se organiseringen ved at trykker på dette link

 

Den daglige drift

Den sammenhængende ungeindsats er bygget op omkring uddannelsesvejledere, kontaktpersoner, mentorer, ungeguides, sagsbehandlere og et tværfagligt afklarings- og udviklingsteam med faste mødeintervaller. Dette med henblik på at koordinere de unges sager på tværs og bringe de relevante fagligheder i spil, så den unge oplever én indgang til kommunen. 

Uddannelsesvejlederne er centrale medarbejdere i den brede indsats, som de fleste unge vil møde, primært i grundskolen, men også i jobcentret. Nogle unge vil have behov for intensiveret vejledning og støtte. Overstiger behovet det, som uddannelsesvejlederen kan levere, kan uddannelsesvejlederen bringe den unges sag ind i afklarings- og udviklingsteamet, som kan træffe beslutning om en forstærket indsats, herunder spørgsmål om et eventuelt forløb på Den forberedende Grunduddannelse.

Det tværfaglige afklarings- og udviklingsteam ledes af ungelederen i Center for Arbejdsmarked.

 

Varetagelse af vejledningsopgaverne

Uddannelsesvejlederne er centrale medarbejdere i den brede ungeindsats. Uddannelsesvejlederne, der er ansat under Næstved Ungdomsskole, varetager vejledningsopgaverne i grundskolen og for de 15 - 17 årige, der står uden for uddannelse og job. Uddannelsesvejlederne, der er ansat i  Center for Arbejdsmarked, varetager vejledningsopgaverne af unge efter grundskolen og op til det 29. år.

Se mere om uddannelsesvejledningen via dette link.

 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole, Dagtilbud
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 6. august 2019