Er jeg dement?

Glemmer du, hvor du har lagt dine briller eller nøgler? Glemmer du at servere maden du lige har stået og lavet?  Der er nogle ting, der er normale at glemme, men der er også mange ting, som ikke er normale at glemme. Derfor har Næstved kommunes specialister i demens og psykiatri lavet en pjece omkring hvad der er normalt at huske.

HuskerDu
Grafik for demens med teksten "husker du"

Hukommelsesproblemer kan være tegn på, at du er ved at udvikle en egentlig demenssygdom.
Der er dog nogle ting, som er helt normalt at glemme og andre ting, som er tegn på at du har demens.
Du kan læse mere nedenfor om symptomer på demens.

Alzheimer foreningens 10 tegn på demens

1. Svækket hukommelse
Det er normalt, at du glemmer en aftale eller en kop kaffe, du stiller fra dig.
Hvis du er dement, glemmer du ofte ting - og kommer ikke i tanke om dem igen.

2. Svært ved at udføre kendte opgaver
Det er også normalt, at du får besvær med at udføre velkendte opgaver i en fortravlet hverdag. Du kan servere aftensmad for familien og glemme den salat, du har lavet, i køleskabet.
Hvis du har demens, kan du tilberede et måltid, hvorefter du glemmer alt om, at du overhovedet har lavet det.

3. Problemer med sproget
Vi kan alle have problemer med at finde det rigtige ord.
Hvis du er dement, kan du glemme helt enkle ord og erstatte dem med nogle andre, så det du siger, bliver uforståeligt.

4. Manglende orientering tid og sted
Det er normalt, hvis du glemmer hvad datoen er i dag og hvis du ikke kan finde rundt på nye steder.
Hvis du er dement, kan du fare vild i dit eget kvarter, uden at vide hvor du er, eller hvordan du finder hjem igen.

5. Dårlig eller nedsat dømmekraft
Det er normalt, at du kan blive så opslugt, at du glemmer verden omkring dig.
Hvis du er dement, så glemmer du helt, hvad du skal, og hvor du er - og tager vintertøjet på, selvom det er sommer.

6. Problemer med at tænkte abstrakt
Det er almindeligt, at det er svært for dig, at få bankens kontoudtog til at stemme med kvitteringerne.
Hvis du er dement, kan du helt glemme hvad tal er, og hvad de skal bruges til.

7. Problemer med at forlægge ting
Alle kan glemme brillerne eller bilnøglerne.
Hvis du er dement, kan du komme til at lægge strygejernet i fryseren og glemme alt om det igen.

8. Forandringer i humør og adfærd
Det er almindeligt, hvis du nogle gange er ked af det og har humørsvingninger.  
Hvis du er dement, kan du få pludselige humørsvingninger - fra at være rolig - til at græde - til at være vred - umiddelbart uden grund.

9. Ændringer i personligheden
Når du bliver ældre, ændrer du også dit syn på mange ting.
Hvis du er dement, kan det ændre sig drastisk og fx bliver du meget forvirret, mistænksom eller bange.

10. Mangel på initiativ
Det er normalt, at du bliver træt af husarbejde, arbejdsaktiviteter eller sociale forpligtelser, men almindeligvis tager du initiativet til at udføre det.
Hvis du er dement, bliver du meget passiv og har brug for opmuntring og særlig støtte til at komme i gang.

Læs mere her

 

En god idé at få udredt hukommelsesproblemer

Der kan være mange årsager til, at du ikke kan huske. Det kan skyldes du har en demens sygdom. Hvis det ikke er en demens sygdom er der nogle gange noget der kan gøres, så du igen får en alderssvarende hukommelse. Ifald at det drejer sig om, at du har en demenssygdom, så findes der mange forskellige former for demens og nogle af dem findes der medicin, som kan gøre, at den periode, hvor du og dine pårørende har det godt kan forlænges. Derfor er det vigtigt at du taler med din læge om problemet og dets omfang, så lægen kan udelukker eller finde årsagen, der måske kan behandles.

 

Hvor foregår udredningen?

En demensudredning begynder hos din egen læge, der vurderer hukommelsesproblemernes omfang, tager blodprøver og henviser til en CT-skanning af hjernen. På baggrund af disse undersøgelser kan lægen sende sagen til ”Demenspostkassen”. Her tages der stilling til om der er grundlag for en speciallægeudredning samt hvilken hukommelsesklinik du i givet fald skal tilknyttes. Bor du i Næstved Kommune vil du ofte blive udredt på hukommelsesklinikken i Næstved, Vordingborg, Slagelse eller Roskilde. Der tages hensyn til hvor du bor, men de enkelte hukommelsesklinikker har også hvert deres speciale

 

Bedre forløb med demens

Hvis du får konstateret, at du har en demenssygdom, kan en tidlig opsporing og indsats være med til at bidrage til et bedre forløb. Tidlig opsporing kan medvirke til at fastholde eller forbedre din evne til at klare dig selv, selvom du har hukommelsesproblemer. På den måde kan du blive længst muligt i dit eget hjem.

Det er også vigtigt at du har fokus på sygdomme og livsstilsforhold, der kan være med til at forværre demenssygdommen. Det kan fx være, at du ikke får spist varieret, at du ikke motionerer nok, ryger, eller har et overforbrug af alkohol eller medicin. Endelig kan du og dine nærmeste få en forklaring på de symptomer, som I oplever.

 

Tilbud til dig og dine pårørende

Tag kontakt til  specialist i demens og psykiatri  og blive bekendt med kommunens tilbud til mennesker med demens eller andre med nedsat hukommelse og deres pårørende.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Specialister i demens og psykiatri

Distrikt Nord
Mette Pittelkow
Telefon: 2545 1740
E-mail:

Distrikt Syd
Betina Lassen
Telefon: 2545 0588
E-mail:

Distrikt Vest
Inge Degn Johansson
Telefon: 2545 0604
E-mail:   

Distrikt Øst
Thomas Kaae
Telefon: 29474245
E-mail:

Sidst opdateret den 8. april 2019