Forbrugsgoder

Der kan søges om hjælp til forbrugsgoder efter serviceloven.

Forbrugsgoder er produkter, der fremstilles og forhandles bredt med den almene befolkning som målgruppe. Som forbrugsgoder kan følgende bl.a. nævnes:

  • El-køretøj
  • Trehjulet knallert

Der kan ydes hjælp til forbrugsgoder til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.

Hvis du vurderes at være berettiget til hjælp til et forbrugsgode, vil der oftest være en egenbetaling på 50 % af et standardprodukt.

Ved ansøgning om el-køretøj, trehjulet knallert eller cykel, skal du ligeledes udfylde nedenstående udvidet spørgeskema:

Udvidet spørgeskema til brug for ansøgning om el-køretøj 

Alle blanketter kan benyttes med eller uden digital signatur. Du kan sende blanketten med digital signatur ved at klikke på "log på" i menulinjen.

Du kan ligeledes henvende dig til Center for Sundhed og Ældre, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Tlf.: 5588 1200 

Mandag            10-15

Tirsdag             10-15

Onsdag             Lukket

Torsdag            10-17

Fredag              10-13

Lovhjemmel: Servicelovens § 113

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre, Hjælpemidler
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 6. januar 2020