Øvrige hjælpemidler

Der kan søges om hjælp til øvrige hjælpemidler efter serviceloven.

For følgende øvrige hjælpemidler skal du henvende dig til:

Høreapparat, batterier til høreapparat, høretekniske hjælpemidler og kommunikationshjælpemidler:
VISP, Birkebjerg Alle 3, 4700 Næstved, tlf. 5588 6900.

Synshjælpemidler:
Synscentralen, Færgegårdsvej 15H, 4760 Vordingborg, tlf. 5536 3333.

Sondemad og tilbehør:
Ved terminalfase kontaktes sygeplejerske i ældredistriktet. Andre borgere skal søge merudgiften/egenandelen via egen sagsbehandler.

Lovhjemmel: Serviceloven § 112

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre, Hjælpemidler
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 8. april 2019