Kørsel til læge eller speciallæge efter Sundhedslovens §170

For at blive visiteret kørsel til egen læge og speciallæge, vil vi bede dig udfylde et ansøgningsskema, som kan printes fra selvbetjeningsboksen.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte  Center for Sundhed og Ældre, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved på telefon 5588 1200,

Center for Sundhed og Ældre træffes mandage og tirsdage mellem 10-15, torsdage mellem 10-17, fredage mellem 10-13.

Onsdage er der lukket for telefoniske henvendelser.

Hvis du er eller bliver visiteret til kørsel til egen læge / speciallæge, skal du selv sørge for at bestille din kørsel hos Næstved Taxa på telefon: 5577 9258.

Kørsel skal bestilles senest kl. 12.00 dagen før kørslen. Du skal være klar til afhentning 75 minutter før det tidspunkt, du skal være hos lægen / speciallægen.

Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge efter Sundhedslovens §170

Du kan søge Næstved Kommune om befordringsgodtgørelse til nærmeste læge eller speciallæge, hvis du har kørt i egen bil, eller har benyttet anden form for transportmiddel.

 • Du skal være henvist til speciallægen af alment praktiserende læge eller speciallæge.

Befordringsgodtgørelse kan som udgangspunkt ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det billigste, offentlige / forsvarlige transportmiddel til nærmeste læge/ speciallæge, der kan varetage behandlingen.

Afstanden til offentlige transportmidler eller adgangen til offentlige transportmidler er ikke direkte bevillingskriterie i forhold til befordringsgodtgørelse.

Befordringsgodtgørelse for pensionister

Der kan kun ydes befordringsgodtgørelse, når den samlede udgift til og fra behandlingsstedet  overstiger 25 kr.

Befordringsgodtgørelse for ikke – pensionister

Der kan kun ydes befordringsgodtgørelse, når den samlede udgift til og fra behandlingsstedet overstiger 60 kr.

Samtidigt skal afstanden mellem din bopæl eller dit faste opholdssted, til den nærmeste læge eller speciallæge der kan varetage behandlingen, overstige 50 km hver vej.

Hvad skal du gøre

Hvis du ønsker at søge om befordringsgodtgørelse skal du have dokumentation fra behandlingsstedet for konsultationen.

 • Oplysningerne skal sammen med dokumentation for hvordan du er kommet frem og tilbage fra behandlingsstedet, sendes samlet til:

Næstved Kommune
Center for Sundhed og Ældre
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

Eller via sikker mail: csa@naestved.dk

Har du spørgsmål

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Center for Sundhed & Ældre, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved på 5588 1200. 

Center for Sundhed og Ældre træffes Mandage & Tirsdage mellem 10-15; Torsdage mellem 10-17; Fredage mellem 10-13;

Onsdage er der lukket for telefoniske henvendelser.

 

 

Movia Handicapkørsel/Flextrafik

Orientering vedrørende mulighed for visitering til kørsel – udover kørsel til egen læge og speciallæge

Med henvisning til Lov om Trafikselskaber nr. 582 af 24-06-2005, § 11; har du mulighed for at søge om Movia Handicapkørsel / Flextrafik. Det er en kørselsordning du skal indstilles og visiteres til, fra herboende kommune.

 

Kørselsordningen kan benyttes til alle former for kørsel; undtagen ved behov for kørsel til behandling, undersøgelser eller lignende ved et Sygehus. 

Movia Handicapkørsel / Flextrafik kan også anvendes til kørsel til egen læge/ speciallæge.

I henhold til Lov om trafikselskaber nr. 582 af 24-06-2005, §11, gælder følgende:

”….Stk.1  Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede, for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover, etablere individuel handicapkørsel, som dækker alle formål.


Stk.2. Individuel handicapkørsel skal
1)som minimum pr. år omfatte 104 enkeltture så tæt til gadedøren som muligt og
2)foregå i et egnet køretøj…..”

Hvad skal du gøre:

For at søge om Movia Handicapkørsel / Flextrafik skal du udfylde et ansøgningsskema.

Du kan printe ansøgningsskemaet fra Movias hjemmeside: www.movia.dk.

Du kan også henvende dig til Næstved Kommune, Center for Sundhed og Ældre for at aftale, at vi sender dig ansøgningsskema til brug ved ansøgning om Movia Handicapkørsel / Flextrafik.

Center for Sundhed og Ældre træffes Mandage & Tirsdage mellem 10-15; Torsdage mellem 10-17; Fredage mellem 10-13;

Onsdage er der lukket for telefoniske henvendelser.

Mere om Movia Handicapkørsel / Flextrafik

Du kan på Movias hjemmeside finde mere uddybende oplysninger om Movia Handicapkørsel / Flextrafik.

Målgrupperne for at blive visiteret til Movia Handicapkørsel / Flextrafik uddybes:

 • Ansøgere skal være fyldt 18 år; ansøger har varigt eller midlertidigt og i mere end 6 måneder, en svært nedsat gangfunktion.

   

 • Målgruppen for Movia Handicapkørsel/Flextrafik omfatter svært bevægelseshæmmede borgere som benytter hjælpemidler i form af kørestol, albuestokke; gangbukke, rollator eller lignende, hvor ansøger ér eller ville være berettiget til  hjælpemidlet fra kommunen.

   

 • Ansøgere, som er blinde eller stærkt svagtseende med en synsrest på 6/60 eller mindre på det bedste øje og som ikke er i stand til at tage offentlig transport.

   

  Undtagelse for visitering til Movia Handicapkørsel / Flextrafik

 • Ansøgere som er bevilget handicapbil og er i stand til selv at føre bilen, kan ikke visiteres til Movia Handicapkørsel / Flextrafik.

 

Kørsel til sygehuse og ambulatorier

Henvendelse om kørsel og befordringsgodtgørelse til sygehuse og ambulatorier skal ske til:

Læs mere om regler for patientbefordring til og fra sygehuset her. 

Præhospitalt Center
Befordringsservice
Ringstedgade 61, etage 13
4700 Næstved

Tlf. 70 15 35 15

Ansøgningsskema udleveres på sygehuset.

Kontoret har åbent:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 8-16
Onsdag kl. 8-12

 

Andre bestemmelser vedrørende kørsel til fysioterapi, kiropraktor, tandlæge, optiker, psykolog, tandtekniker, fodterapeut og høreklinikker.

Der er mulighed for hjælp til merudgifter forbundet med kørsel til lægeordineret behandling som fx fysioterapi, fodbehandling mv. efter Servicelovens § 100, forudsat man opfylder betingelser for hjælp efter denne bestemmelse.

Du kan få flere oplysninger om denne mulighed i Næstved Kommunes Servicedeklaration på merudgiftsområdet.

Du kan finde Servicedeklarationen på Næstved Kommunes hjemmeside under Handicap og Psykiatri/Servicedeklaration og Kvalitetsstandarder.

Du kan også kontakte Center for Handicap og Psykiatri på tlf. 55881370.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre, Hjælpemidler
Telefon: 5588 1200

Svartider

Næstved Kommune besvarer alle henvendelser i løbet af 15 arbejdsdage.
Hvis vi ikke kan afgøre sagen i løbet af 15 arbejdsdage, vil du modtage en besked om, hvor lang tid det vil tage.
Der er undtagelser fra denne regel. Se frister for afgørelser

Sidst opdateret den 23. oktober 2019