Det Centrale Kostråd

Det Centrale Kostråd skal sikre en løbende dialog mellem borgere og Næstved Madservice.

Rådet varetager interessen for borgere, der modtager madservice i eget hjem og forplejningspakke på en af kommunens plejecentre. 

 

Formål

Det Centrale Kostråd har fokus på maden og måltidskulturen for borgere, der modtager madservice og forplejningspakke i private hjem, på bosteder og plejecentre.

Rådets opgave er bl.a. at

  • Smage og vurdere maden fra Næstved Madservice
  • holde fokus på mulighed for forebyggelse og sundhedsfremme via mad og måltidskultur
  • opsamle viden og tendenser fra ældre- og handicapområdet f.eks. gennem samarbejde med bruger/pårørenderåd
  • fremme dialog mellem borgere, Næstved Madservice og personale

Det Centrale Kostråd er ikke et klageorgan.

 

Medlemmer i Det Centrale Kostråd

Det Centrale kostråd består af medlemmer, der udpeges af og blandt medlemmer i Ældreråd, Handicapråd, Frivilligråd samt medarbejdere fra ældre- og sundhedsområdet. Medlemmerne udpeges for 2 år af gangen og mødes ca. 4 gange om året.

Nuværende medlemmer er:
Lars Høgh, Ældrerådet (formand)
Gert Segato, Ældrerådet
Michael Lancaster, Ældrerådet
Kirsten Krøll, Frivilligrådet
Mona Lisa Serritslev, Handicaprådet
Louise Weis Nielsen, specialist i ernæring, ældreområdet Næstved Kommune
Lene Drejer, souschef Næstved Madservice
Jakob Buch, chef Næstved Madservice
Sisse Kildevæld, Center for Sundhed- og Ældre Næstved Kommune, sekretær for rådet 

 

Hvordan kan du bruge Det Centrale Kostråd

Du kan komme med forslag til kostrådets arbejde og få svar på dine spørgsmål, ved henvendelse til:
Formand Lars Høgh. E-mail lhs@aernaestved.dk

Referater fra møder i Det Centrale Kostråd kan rekvireres via henvendelse til:
Sisse Kildevæld. E-mail sikil@naestved.dk - tlf.: 5588 1034 

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 6. august 2019