Stofmisbrug

Rådgivningen for Stofmisbrugere tilbyder rådgivning og behandling til dig, som har et forbrug af euforiserende stoffer, og som ønsker hjælp til forandring eller at stoppe med dit forbrug.

Rådgivningen for Stofmisbrugere tilbyder bl.a. individuelle samtaleforløb, gruppeforløb, NADA-behandling og evt. medicinsk substitutionsbehandling. Vi tilbyder også at rådgive og vejlede pårørende, ligesom vi tilbyder egentlige pårørende grupper.

På Rådgivningen for Stofmisbrugere er der tilknyttet socialpædagoger, socialrådgivere, sundhedsfagligt personale og lægekonsulent.

Kontakt

Du kan kontakte Rådgivningen for Stofmisbrugere på telefon 5588 1476 eller på mobil 2545 0216 i tidsrummet:

Ugedag Åbningstid
Mandag, tirsdag og onsdag   9.00-12.00
Torsdag 9.00-12.00 og 14.30-17.30
Fredag 9.00-12.00

Uden for åbningstiden kan du lægge besked på telefonsvareren, som bliver aflyttet på alle hverdage.

Du kan også kontakte Rådgivningen via e-mail-adressen - eller ved personligt fremmøde hos Rådgivningen for Stofmisbrugere, Toldbodgade 19, 1. sal, 4700 Næstved inden for åbningstiden.

 

Åbningstider i medicinudleveringen:

Ugedag Åbningstid
Mandag og fredag     9.00-12.00
Tirsdag og onsdag Lukket
Torsdag 9.00-12.00 og 14.30-17.30

 

Mere information på hjemmesiden

Du kan finde mere information om, hvad rådgivningen kan hjælpe dig med på hjemmesiden:

Center for Socialt Udsatte Næstved

Kontakt

Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370

Hjemmeside

Du kan få flere oplysninger på hjemmesiden:
www.csun.dk

Frit Valg

Frit valg.
Borgeren har ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til. Det er ligeledes også muligt for borgere fra andre kommuner at søge behandling i Rådgivningen for Stofmisbrug Næstved, så fremt der er kapacitet for dette, lige som det er muligt for Næstved borgere at søge behandling i andre kommuner, hvis der er plads.
For borgere, der henvender sig om anonym ambulant behandling jf § 101a, er der ikke mulighed for frit valg af behandlingstilbud.

Servicelovens § 101, stk. 4. Borgeren har frit valg til behandlingstilbud, der er tilsvarende det kommunen har visiteret til. 
Servicelovens § 101, stk.5. Kommunen kan dog indskrænke det frie valg, hvis hensyn til stofmisbrugeren taler derfor. 
Sundhedslovens § 142, Stk. 7. En person, som er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet på en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret, medmindre der er tale om lægelig behandling med diacetylmorfin (heroin). En institution kan afvise at modtage en person, som har valgt institutionen. En offentlig institution kan dog kun afvise at modtage en person, som har valgt institutionen, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige hensyn. 
Serviceloven §3. stk. 2. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om, hvilken indsats der iværksættes over for borgeren, og hvilket formål kommunen har med indsatsen. Hvis indsatsen ændres væsentligt, kan borgeren indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen. 

Sidst opdateret den 8. april 2019