Alkohol

Indhold fra Næstved Kommune
Dette indhold bliver opdateret af Næstved Kommune.

Kommunen har ansvar for behandling af alkoholmisbrugere. Behandlingen er gratis.

Alkoholrådgivningen hører til i Sundhedscentret på Præstøvej 67 i Næstved
Du  kan ringe til alkoholkonsulenterne og få en tid på telefon 5588 1400 mellem kl. 8 og 9 på alle hverdage.

Næstved Sundhedscenter har åben mandag-fredag kl. 8-15.

Det er ikke nødvendigt med en lægehenvisning og behandlingen kan foregå anonymt.

Ambulant alkoholbehandling:
Efter en kortlægning af borgerens udfordringer med at kontrollere alkoholforbrug, udarbejdes en behandlingsplan som den videre behandling tager afsæt i.
I den individuelle alkoholbehandling anvendes kognitiv misbrugsbehandling som den primære metode. Derudover arbejdes med motivationssøgende samtale.

Antabus:
Alkoholbehandlingen kan suppleres med antabus. Borgeren skal ordineres antabus ved egen læge. Alkoholrådgivningen tilbyder at udlevere den ordinerede antabus.
Der tilbydes antabusudlevering 2 gange ugentlig i tidsrummet 15.30 – 17.00.

NADA:
Alkoholbehandlingen kan ligeledes suppleres med NADA
NADA er akupunktur og metoden virker gennem påvirkning af 5 punkter i ørene og virker styrkende i forhold til dels abstinenser og drikke (stof) trang, dels på mange psykiske tilstande som ofte ses samtidig med alkoholproblematik f.eks. angst, søvnforstyrrelse, fysisk / psykisk uro, tankemylder, stress og PTSD og kan på den baggrund være med til at fremme en psyko-social rehabilitering.

Pårørendesamtaler:
Alkoholrådgivningen tilbyder individuelle samtaler for pårørende til borgere med alkoholproblemer samt samtaleforløb i pårørendegrupper.

Alkoholrådgivningens kerneopgave er at tilbyde ambulant alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141. Alkoholbehandlingen bygger på evidensbaserede metoder, der løbende bliver evalueret og justeret. Behandlingen udføres af et professionelt personale der, som minimum, har en Social- og/eller sundhedsfaglig uddannelse.
Målet med alkoholbehandlingen er, at den enkelte borger og de pårørende bliver i stand til at ændre forholdet til alkohol. Målet for den enkelte borger er at opnå afholdenhed, reduktion af alkoholforbrug eller ændring i alkoholmønster. Dette med henblik på at optimere den fysiske, psykiske, sociale og familiemæssige situation.
Et mål er derudover, at sikre tidlig opsporing og målrettet og effektiv indsats, idet der arbejdes mod at minimere konsekvenser af alkoholforbrug. Dette både for den enkelte borger og for det omgivende samfund.
Der er ikke en fastlagt normering af pladser i alkoholrådgivningen. Registrering viser, at der gennemsnitlig er 120 borgere indskrevet i alkoholrådgivningen.

Her kan du læse Næstved Kommunes indsatskataloger og kvalitetsstandarder for alkoholområdet.
Indsatskatalog for alkoholområdet 
Kvalitetsstandard for alkoholområdet

Ifølge Sundhedslovens § 141 om alkoholmisbrugsbehandling om alkoholmisbrugsbehandling har kommunen ansvaret for behandling for alkoholmisbrug, herunder betaling for eventuel døgnbehandling. Sundhedscenterchefen har kompetence til at træffe afgørelse om eventuel døgnbehandling.

Hvis man påbegynder døgnbehandling uden at Sundhedscenterchefen har givet økonomisk tilsagn, skal man selv betale for behandlingen. Dette gælder også selvom man har talt med alkoholrådgivningen, sin læge eller et hospital om behandlingen. 

Indhold fra Borger.dk
Dette indhold er hentet fra Borger.dk.

Hvad ved vi om alkohol?

 • intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
 • drik ikke alkohol for din sundheds skyld
 • du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd
 • du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du som kvinde drikker mere end 14 genstande om ugen og som mand mere end 21 genstande
 • stop før 5 genstande ved samme lejlighed
 • er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld
 • er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol
 • børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol
 • unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe før 5 genstande ved samme lejlighed.

Hvad gør jeg med et alkoholproblem?

 • det er gratis at få hjælp, og det kan foregå anonymt
 • hvis du har problemer med alkohol, kan du henvende dig til kommunen
 • der er ikke behandlingssteder i alle kommuner, men kommunen skal henvise dig til behandling, så du kommer i gang senest 14 dage efter, at du har henvendt dig med dit alkoholproblem
 • du kan også gå til din egen læge, som kan henvise dig til behandling
 • din egen læge kan også selv hjælpe dig gennem korte samtaler.

På sundhed.dk kan du finde information om kommunens behandlingstilbud.

Hvad gør jeg, hvis min partner, mor eller far drikker?

Alkoholproblemer påvirker hele familien. Derfor er det vigtigt, at du som partner, barn eller pårørende får hjælp - selv hvis den, der drikker, ikke ønsker behandling. Familier kan få alkoholbehandling, der er målrettet familier.

På sundhed.dk kan du se hvilke tilbud, kommunen har. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om det at være partner, barn eller pårørende til en person, der drikker.

Borger.dk anbefaler også

Læs også

Andre sider

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om alkohol og helbred, børn og unge, tal og undersøgelse mv.

Lovgivning

Lovgivning

Kommunerne skal sørge for behandlingstilbud til alkohol- og stofmisbrugere. Det står i Sundhedslovens kapitel 40.

Sidst opdateret den 24. oktober 2019

Behandlingsgaranti

Alkoholbehandlingen iværksættes, senest 14 dage efter at borger har henvendt sig.

Har du hørt om ALKOLINJEN. Læs mere her.

Frit valg

Borgere kan frit vælge alkoholambulatorium, uanset hvor de bor.