Angst

 ”Lær at tackle angst og depression” er et gratis kursus til dig, som har symptomer på angst og/eller depression.

På kurset ' Lær at tackle angst og depression' får du redskaber til at håndtere de problemer, der opstår i hverdagen og kurset kan være med til at styrke dit fysiske og psykiske helbred samt forbedre din livskvalitet.

Kurset indeholder foredrag, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde.  I er ca. 14 kursister og to instruktører, som mødes 2½ time hver uge i 7 uger.  

Kurset tilbydes også som online-kursus i 2019.

For yderligere information besøg hjemmesiden https://laerattackle.dk/

 

 

 

 

 

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre, Næstved Sundhedscenter
Telefon: 5588 1400

Udlån af bøger

Sundhedscenteret udleverer undervisningsbogen "Lær at leve med angst og depression"

Næste kursus er under planlægning

Sidst opdateret den 26. september 2019