Forebyggende hjemmebesøg

Næstved Sundhedscenter tilbyder et forebyggende hjemmebesøg til dig:

  • Når du fylder 75 år

  • En gang årligt fra du er fyldt 80 år   

  • Til dig som er mellem 65 år og 79 år, og står i en svær livssituation

  • Til dig, som nyligt er blevet enke/enkemand og er fyldt 65 år

Formålet med besøget er at støtte og rådgive med udgangspunkt i din aktuelle livssituation.

Samtalen kan omhandle dagligdagen, sociale netværk, kost og motion, aktiviteter og interesser, trivsel, helbredstilstand, sundhedstilstand, boligforhold, kommunale / frivillige tilbud samt støttemuligheder. Du er selv med til at bestemme samtalens indhold, så hvis der er andre emner, du gerne vil drøfte, er det muligt. 

Her kan du læse Næstved Kommunes kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg.

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (Pdf. nyt vindue)

For yderligere information kontakt Sundhedscentret på telefon 55 88 14 42 mellem kl. 8 og 9 eller på digital e-mail (kræver NemID)

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre, Næstved Sundhedscenter
Telefon: 5588 1400

Du får besøg af en sundhedskonsulent med en sundhedsfaglig uddannelse. Sundhedskonsulenten har tavshedspligt.

Du får ikke tilbud om et forebyggende besøg, hvis du modtager både praktisk bistand og personlig pleje.

Sidst opdateret den 26. september 2019