Genoptræning

Indhold fra Næstved Kommune
Dette indhold bliver opdateret af Næstved Kommune.

Genoptræning i Næstved Kommune

Du har ret til genoptræning, hvis sygehusets læger vurderer, at du skal have en genoptræningsplan. I genoptræningsplanen vil der stå, om du skal træne på sygehuset eller i kommunen.

Du får en kopi af genoptræningsplanen, som sygehuset sender til kommunen.

Når du er udskrevet fra sygehuset, kan der gå nogle dage inden din kommune har modtaget genoptræningsplanen.

Din genoptræning starter hurtigst muligt

Når vi på Næstved Sundhedscenter eller Hjerneskadecenter Næstved har modtaget din genoptræningsplan, vil du indenfor tre hverdage få besked om, hvornår du skal komme første gang. Du vil enten blive ringet op eller få et brev i e-boks. Hvis du har fravalgt e-boks, vil du få et brev med posten.

Start tidspunktet for hvornår du skal komme til undersøgelse / træning første gang, afhænger af din diagnose, og hvad der står i genoptræningsplanen.

Vi bestræber os på, at ventetiden er på maks. 7 hverdage fra genoptræningsplanen er modtaget, medmindre andet er aftalt for genoptræningsforløbet.

Se hvor du kan få genoptræning i Næstved Kommune

Genoptræningen foregår på Næstved Sundhedscenter, Præstøvej 67, 4700 Næstved.

Træningen kan foregå individuelt, på hold eller udendørs på Næstved Sundhedscenter, og i særlige tilfælde hjemme hos dig selv.

Hvis du bor på et plejehjem, vil træningen foregå på plejehjemmet.

Har du fået en hjerneskade, foregår genoptræningen på Hjerneskadecenter Næstved, Tommerupvej 12, 4700 Næstved.

Forløbet af din genoptræning

Et genoptræningsforløb begynder altid med en individuel undersøgelse, hvor vi sammen fastsætter nogle mål for din genoptræning.

Genoptræningen kan foregå individuelt eller på hold, indendørs eller udendørs, og du vil næsten altid få træningsopgaver, som du skal gøre derhjemme, så som at lave øvelser og gøre nogle praktiske ting.

Genoptræningen kræver, at du er aktiv og selv gør en indsats, ud fra hvad der er muligt for dig.

Formålet med genoptræningen er, at du bliver så rask som muligt.

Det er meget forskelligt, hvor tit du skal komme til træning og hvor lang tid du skal gå til genoptræning, det afgøres altid individuelt.

Afbud til genoptræning

Hvis du går til træning på Sundhedscenteret, Præstøvej 67: Afbud meldes på telefon 55 88 14 00, så snart det er muligt, da vi gerne vil kunne give den ledige tid til en anden, der har behov for genoptræning. 

Hvis du går til træning på Hjerneskadecenter Næstved, Tommerupvej 12: Afbud meldes på telefon 55 88 14 20, så snart det er muligt, da vi gerne vil kunne give den ledige tid til en anden, der har behov for genoptræning.

Sådan kontakter du os

Næstved Sundhedscenter kontaktes på telefon 55 88 14 00 mandag - torsdag mellem kl. 8.00-15.00 og fredag mellem kl. 8.00 og 13.00.

Hjerneskadecenter Næstved kontaktes på telefon 55 88 14 20 alle hverdage i tidsrummel kl. 8.00 - 15.00.

Kørsel til og fra genoptræning

Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke selv har mulighed for at transportere dig til genoptræning, kan du få bevilliget kørsel.

Kontakt Næstved Sundhedscenter eller Hjerneskadecenter Næstved for nærmere information.

Du har frit valg

Du har mulighed for at vælge genoptræning på et kommunalt genoptræningscenter i en anden kommune, såfremt du ønsker det.

Ligesom vi i Næstved Kommune kan modtage borgere med en genoptræningsplan fra andre kommuner.

Klagevejledning kan du finde her

Hvis du er utilfreds med f. eks ventetider, genoptræningen, personalets optræden eller lignende, kan du kontakte lederen af genoptræningen Else Hansen på telefon 55 88 14 81 og lederen for Hjerneskadecenter Næstved Tine Malmros på telefon 55 88 14 20

Ønsker du at indbringe en klage, skal klagen sendes til Center for Sundhed og Ældre, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Der er ingen klagefrist for denne form for klager.

For yderligere oplysninger henvises til ”Klagevejledning for Sundhedscenteret”

Relevante links

Hvis du ønsker at læse mere om love og vejledninger med mere, som relaterer sig til genoptræning efter sundhedsloven, er der en række relevante links herunder:

Sundhedslovens kapitel 39 § 140

Kvalitetsstandard og Indsatskatalog

Katalog vedr. opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland

Links om genoptræning


Tilsynsrapport Næstved Sundhedscenter, Risikobaserede, planlagte tilsyn med genoptræningsområdet 2018

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Danske Regioner

KL

Styrelsen for Patientsikkerhed 
Indhold fra Borger.dk
Dette indhold er hentet fra Borger.dk.

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning.

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

Træning ved sygdom/svækkelse

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset.

Tal med kommunen om mulighederne for træning.

Hvor foregår træningen?

Det er forskelligt, hvilke tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning kommunerne har. Derfor foregår træningen vidt forskellige steder:

  • i dit eget hjem
  • på et sygehus
  • på et sundhedscenter
  • i et træningscenter
Frit valg af træningssted

Hvis kommunen har flere tilbud, kan du frit vælge mellem dem.

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

Hvordan kommer jeg i gang med genoptræning?

Du skal henvende dig til din læge eller til kommunen for oplysninger om genoptræning.

Tilskud til fysioterapi og gratis fysioterapi

Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du få tilskud til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Du kan få gratis (vederlagsfri) fysioterapi, hvis:

  • du har et svært fysisk handicap
  • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom
  • din tilstand er varig.
Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi”.

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Lovgivning

Lovgivning

Du kan læse om genoptræning i Sundhedslovens § 140 og 251 og i Servicelovens § 85 og 86.

Sidst opdateret den 11. oktober 2019

Fakta om genoptræningsenheden

Genoptræningsenheden kan kontaktes på mail eller på telefon 55 88 14 00 mandag - fredag mellem kl. 8.00-11.30 og 12.30-15.00.


Kørsel

Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke selv har mulighed for at transportere dig til genoptræning, kan du bevilges kørsel efter gældende regler. Kontakt sekretæren i Genoptræningsenheden på telefon 55 88 14 00.

 

Påklædning, sko og omklædning

Når du skal genoptræne i Næstved Sundhedscenter, er det vigtigt, at du har tænkt over påklædningen. Du skal have tøj på, som du kan bevæge dig i. Du skal medbringe rene indendørssko (ikke sutsko/hjemmesko).

Du har mulighed for omklædning og bad på Næstved Sundhedscenter. Spørg i receptionen, når du ankommer til genoptræning.