En bedre hverdag med kræft

Værktøjer og viden der kan forbedre din hverdag med kræft

Tid
Der er løbende optag på holdet.

Målgruppe
For at deltage skal du:
- være over 18 år
- have eller have haft en kræftsygdom
- bo i Næstved Kommune
- gøre dig forståelig på dansk

Du skal være selvhjulpen og selv sørge for transport.

Tilmelding og visitation
Du skal henvises af egen læge eller sygehus-/hospitalsafdeling til ’en afklarende samtale’.

Når Sundhedscentret har modtaget henvisningen, vil du blive tilbudt en afklarende samtale.

Forløb
Overordnet består tilbuddet af 8 mødegange én gang om ugen. Hver mødegang indeholder en præsentation af et emne, deling af viden og oplevelser med andre deltagere samt arbejde med egne handleplaner.

I undervisningen ønsker vi at dine egne erfaringer bliver inddraget, og at du er motiveret for at arbejde med små ændringer i dit eget liv, således du får hjælp til at opnå det du gerne vil og i sidste ende får en bedre hverdag.

Målet med at deltage på forløbet, er at du får skabt ændringer i din hverdag, der gør, at du kan leve et aktivt og meningsfuldt liv på trods af, eller med, kræft.

Du møder andre, der har eller har haft en kræftsygdom og en sundhedsprofessionel, som vil vejlede dig i forløbet. Forløbet skal give dig nogle ideer til, hvordan du med små ændringer kan opnå mere overskud i din hverdag, så der bliver sammenhæng mellem din sygdom, og den hverdag som du ønsker dig.

Sted
Samtalen og undervisningen foregår på:
Næstved Sundhedscenter
Præstøvej 67
4700 Næstved

 

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre, Næstved Sundhedscenter
Telefon: 5588 1400
Sidst opdateret den 13. november 2019