Mad og måltider - intro og vægttab

Præsentation af de generelle kostråd og vejledning til ændringer i dine kostvaner

Mad og Måltider - intro


Tid
Der er løbende optag på holdet.

Målgruppe
For at deltage skal du:
- være over 18 år
- have et forhøjet BMI og/eller en anden kronisk sygdom
- bo i Næstved Kommune
- gøre dig forståelig på dansk

Du skal være selvhjulpen og selv sørge for transport.

Tilmelding og visitation
Du skal henvises af egen læge eller sygehus-/hospitalsafdeling til ’en afklarende samtale’.

Når Sundhedscentret har modtaget henvisningen, vil du blive tilbudt en afklarende samtale.

Forløb
Introen består af en enkelt mødegang, der afholdes af en sundhedsprofessionel inden for ernæring og sundhed. Målet med at deltage på forløbet introforløbet er at få generel viden om sund mad ud fra de generelle kostråd. Tilbuddet er til dig, der ønsker generel viden om sund mad, og som ikke har behov for, eller ønske om, et længere kostforløb.

Sted
Samtalen og undervisningen foregår på:
Næstved Sundhedscenter
Præstøvej 67
4700 Næstved

 

Mad og måltider - overvægt


Tid
Der er løbende optag på holdet.

Målgruppe
For at deltage skal du:
- være over 18 år
- have et forhøjet BMI og/eller en anden kronisk sygdom
- bo i Næstved Kommune
- gøre dig forståelig på dansk

Du skal være selvhjulpen og selv sørge for transport.

Tilmelding og visitation
Du skal henvises af egen læge eller sygehus-/hospitalsafdeling til ’en afklarende samtale’.

Når Sundhedscentret har modtaget henvisningen, vil du blive tilbudt en afklarende samtale.

Forløb
Tilbuddet består af 12 mødegange, hvor du mødes med andre, der er overvægtige, og som har ønsker om at skabe nye vaner. En sundhedsprofessionel inden for ernæring og sundhed vil holde mødegangene.

Hver mødegang har sit eget emne, og du vil dele erfaringer med andre, men også arbejde med dine egne handleplaner og løbende skabe små ændringer. Der er fokus på, at du er aktiv i undervisningen og deler erfaringer, da det er af stor betydning for at skabe ændringer samt inspiration hos andre. Du vil komme til at sætte mål og arbejde med personlige handleplaner under og imellem hver mødegang. Du vil opleve at have skabt positive ændringer eller tilpasninger i hverdagen, der gør, at du har opnået et vægttab og vaneændringer.

Målet med at deltage på forløbet ’Mad og måltider’ er du vejledning til skabe ændringer i dine vaner omkring mad og måltider, og at du opnår en stabil vægt eller evt. et vægttab som følge heraf. 

Sted
Samtalen og undervisningen foregår på:
Næstved Sundhedscenter
Præstøvej 67
4700 Næstved

 

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre, Næstved Sundhedscenter
Telefon: 5588 1400

Go card

Klik her for at se go card for mad og måltider - intro, samt mad og måltider - vægttab.

Sidst opdateret den 13. november 2019