Slidgigt

Sundhedsskolen er et tilbud til dig, som enten har en hjertekarsygdom, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, KOL, type 2 diabetes, Det er også et tilbud for dig, der har et BMI lig med eller over 35, kroniske ryglidelser og slidgigt.

Næste kursus: 
Næste kurser starter midt og ultimo juni 2019.

Hvordan foregår det?
For at deltage skal du henvises fra egen læge, speciallæge eller sygehus. Når vi har modtaget en henvisning, kontakter vi dig indenfor kort tid. Når du har fået en henvisning fra din læge sendes den til:

Næstved Sundhedscenter
Præstøvej 67
4700 Næstved Kommune
Tlf. 5588 1457 el. 2167 7648 
Digital e-mail  (kræver NemID)

Den indledende samtale:
Ved den personlige samtale bliver du af en sundhedskonsulent introduceret til Sundhedsskolen og selve forløbet, og I finder ud af om Sundhedsskolen er det rigtige tilbud for dig. Ved samtalen snakker i om, hvad du gerne vil opnå med kurset. Du vil blive gangtestet og målt om taljen, som en del af en effektmåling.

Hvad er indholdet i kurset?
Sundhedsskolens forløb varer 10 uger. Du skal træne 2 gange om ugen, og du vil have undervisning i sundhedsfremme 1 gang om ugen. Desuden vil du få undervisning i kostlære i løbet af de 10 uger.
Selve undervisningen foregår på hold på op til 17, personer, der alle er henvist på samme måde som du.

Du får desuden afprøvet forskellige motionsformer og stifter bekendtskab med steder, hvor du kan fortsætte din træning efter kursets forløb.

Hvem underviser?
Al undervisning varetages af det sundhedsprofessionelle team, der består af en fysioterapeut, en sygeplejerske og en professionsbachelor i sundhed og ernæring.

Hvad kan jeg opnå?
Målet med Sundhedsskolen er, at du i forløbet, i fællesskab med de øvrige deltagere, får indarbejdet gode motions-, kost- og sundhedsvaner til gavn for dit helbred. På den måde kan du selv bidrage aktivt til at tage vare på dit helbred på bedste vis.
For yderligere information kontakt Sundhedsskolen på telefon 21677648, kl.13.30-14.00 mandag og onsdag, tirsdag og torsdag kl. 11.00-12.00 eller på digital e-mail (kræver NemID)

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre, Næstved Sundhedscenter
Telefon: 5588 1400
Sidst opdateret den 25. april 2019