ViSP - Videnscenter for Specialpædagogik


Specialundervisning for voksne er et tilbud til borgere, som har brug for hjælp til at mindske konsekvensen af handicap. For eksempel talevanskeligheder efter en hjerneskade, en hørenedsættelse, hukommelsesvanskeligheder, matematikvanskeligheder og lignende.

Hvem kan modtage specialundervisning for voksne?


Målgruppen er voksne, som har behov for undervisning eller rådgivning/vejledning i forhold til et fysisk eller psykisk handicap, for eksempel:

 • Hørevanskeligheder

 • Talevanskeligheder

 • Kommunikationsvanskeligheder (sprogforståelse, stemme)

 • Faglige vanskeligheder (talblindhed, ordblindhed)

 • Kognitive vanskeligheder (hukommelse, opmærksomhed, problemløsning)

 • Udviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme)

 • Personlighedsmæssige, psykiatriske og psykiske vanskeligheder.    

Handicappet kan være medfødt eller opstået senere i livet som følge af sygdom, ulykke eller på anden måde.

 

Hvordan får du et tilbud om specialundervisning for voksne?


Mange bliver henvist til et tilbud via sygehuse, egen læge, sagsbehandler eller andre professionelle. Man kan også henvende sig som pårørende eller selv via henvisningsskema til specialundervisning.

Inden, der gives et tilbud, vil der blive udarbejdet en afdækning af den enkeltes behov og forudsætninger. På baggrund af dette tages der stilling til, om et tilbud vil være relevant, og der udarbejdes en plan for undervisningens mål, indhold og omfang.

Specialundervisning for voksne gives ofte i forbindelse med revalidering eller genoptræning og kan indgå i kommunens samlede hjælp i forbindelse med et handicap.

 

Hvilke former for undervisningstilbud kan du få?


Specialundervisning for voksne er et tidsbegrænset og målrettet tilbud, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap.

Tilbuddet kan indeholde:

 • Undervisning i kompenserende strategier og metoder

 • Undervisning i og afdækning af behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler med videre

 • Rådgivning og vejledning

 • Rådgivning til pårørende, personale og lignende.

 

Det praktiske


Undervisningsmaterialer og hjælpemidler, der er nødvendige for undervisningen, stilles til rådighed.

Hvis der er særlige kørselsbehov, sørges der for kørsel til og fra undervisningen.

Undervisning samt rådgivning og vejledning kan også foregå i deltagerens eget hjem, på arbejdspladsen, i botilbud med videre.

Tilbuddet er gratis.

Undervisningen udbydes i Næstved Kommune på Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP).

Læs mere om Videnscenter for Specialpædagogik

Læs mere om Lovgivningen for specialundervisning for voksne

Læs mere om hjælpemidler

Kontakt

Videnscenter for Specialpædagogik
Telefon: 5588 6900
Sidst opdateret den 8. april 2019