Direkte udlejning til flygtninge

Næstved Kommune kan hjælpe med at arrangere udlejningen til flygtningene

Ønsker du at indgå en lejekontrakt direkte med de nye beboere på ordinære lejevilkår, kan kommunen hjælpe med det. Lejemålet skal være permanent og dermed uopsigeligt fra udlejers side. Medmindre huslejen ikke betales, lejemålet misligholdes groft eller udlejer selv skal bruge ejendommen/lejligheden som bolig. I det sidste tilfælde er opsigelsesfristen et år.

Hvordan gør man?
Hvis det er nødvendigt, er vi med til at formidle lejemålet, udfærdige lejekontrakt og søge lån til dispositum og forudbetalt husleje. Vi kan også hjælpe den nye lejer med at søge boligstøtte og enkeltydelser.

Derudover hjælper vi med selve flytningen og den nødvendige tolkebistand.

Ved lejemålets ophør
Hvis lejeren på et tidspunkt vælger at opsige lejemålet, skal der gennemføres et udflytningssyn, som lejeloven fastlægger. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand, som han/hun overtog det i. Dog skal der tages hensyn til normalt slid. Hvis der er ting, der skal sættes i stand i lejemålet for lejers regning, gøres det normalt for det dispositum, der er indbetalt ved lejemålets start. Kommunen har dog mulighed for i særlige tilfælde at gå ind og støtte, hvis beboeren f.eks. ikke selv kan betale for en nødvendig istandsættelse.

Kontakt
Hvis du har en bolig, du overvejer at leje ud til flygtninge, er du velkommen til at skrive til os på mail eller ringe til boligplaceringsmedarbejder Sharmila Santhirasegaram på tlf: 5588 6542, eller mobil: 4213 6859

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600
Sidst opdateret den 8. april 2019