Udlej din bolig til Næstved Kommune

- Så vi kan fremleje den til flygtninge 

Hvis du har en bolig, du gerne vil leje ud til flygtninge, er det også en mulighed, at Næstved Kommune lejer ejendommen for så at fremleje den til de nye beboere.

Lejekontrakten med kommunen
Du indgår en standardkontrakt, hvor lejemålet er uopsigeligt, med mindre huslejen ikke betales, lejemålet misligholdes groft, eller du selv skal bruge lejemålet til bolig. I det sidste tilfælde er opsigelsesperioden 1 år.

Når lejemålet bliver sagt op, vil det blive istandsat og fremtræde i samme standard, som da kommunen oprindelig indgik lejemålet. Vi gennemfører sammen indflytnings- og udflytningssyn, så der er enighed om ejendommens stand.

Hvad kan du forvente, at kommunen betaler i husleje?
Vi aftaler huslejen ved forhandling, hvor også de øvrige betingelser for lejemålet fastlægges. Du vil kunne forvente, at kommunen betaler en husleje, der svarer til boligens standard og niveauet i det område, hvor ejendommen ligger.

Flygtninge, der er på integrationsydelse, har meget begrænsede økonomiske ressourcer. Huslejen vil derfor også afspejle det maximale lejeniveau, som kommunen kan kræve af flygtningene.

Vedligeholdelse?
Når vi indgår lejekontrakten, aftaler vi, hvordan ejendommen skal vedligeholdes. Kommunen er villig til at overtage alle vedligeholdelsesforpligtelser på ejendommen. Hvis du selv ønsker at vedligeholde dele af lejemålet (det udvendige f.eks.), kan dette også lade sig gøre. Vedligeholdelsesomkostningerne vil så udgøre en del af lejen.

Vi kan ikke give noget bud på, hvor lang tid lejeperioden vil vare. Hvis lejerne vælger at fraflytte boligen på et tidspunkt, forbeholder kommunen sig ret til at genudleje lejemålet til en ny flygtningefamilie.

Kontakt
Hvis du har en bolig, du overvejer at leje ud til flygtninge, er du velkommen til at skrive til os på mail  eller ringe til boligplaceringsmedarbejder Sharmila Santhirasegaram på tlf: 5588 6542, eller mobil: 4213 6859 så vi kan vurdere boligen og eventuelt indgå en lejekontrakt.


Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600
Sidst opdateret den 8. april 2019