Familiesammenføring - EU/EØS-borgere

Indhold fra Borger.dk
Dette indhold er hentet fra Borger.dk.
Udlændinge med familie i Danmark har mulighed for at få opholdstilladelse ved familiesammenføring

Kort om familiesammenføring

Du har mulighed for at blive familiesammenført til Danmark, hvis du enten er gift, lever sammen med eller er i et registreret partnerskab med en borger, der har opholdstilladelse i landet. Muligheden gælder også for dine børn, hvis de er under 21 år.

Der er dog forskellige forhold, der gør sig gældende afhængigt af, hvilket land du og din familie kommer fra.

Hvad gælder for EU/EØS-borgere?

Borgere fra et EU/EØS-land kan opholde sig i Danmark i tre til seks måneder uden opholdstilladelse. De samme regler gælder for deres familier alt afhængigt af opholdets formål. Hvis de familiesammenførte kommer fra et visumpligtigt land, skal de dog stadig have visum for at komme ind i landet.

Hvis EU/EØS-borgeren har fået tildelt et opholdsbevis og bor fast i Danmark, har familien også mulighed for at få et opholdsbevis, og dermed lov til at opholde sig længere i Danmark. Hvorvidt det er muligt afhænger af, på hvilket grundlag EU/EØS-borgeren i første omgang har fået sit opholdsbevis eller sin opholdstilladelse.

Hvad gælder for nordiske statsborgere?

Nordiske statsborgere kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark. Derfor behøver nordiske statsborgere ikke at søge om få deres ægtefælle, samlever, registreret partner eller børn familiesammenført, hvis de også er nordiske statsborgere.

Er familien ikke selv nordiske statsborgere, kan de søge om familiesammenføring. Reglerne for familiesammenføring er forskellige afhængigt af, om familien kommer fra et EU/EØS-land eller fra et land uden for EU/EØS-samarbejdet.

Hvis du vil klage

Klager over Udlændingestyrelsens behandling af en ansøgning om familiesammenføring bliver behandlet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Opholder du dig i udlandet, kan klagen også sendes til en ambassade eller et konsulat i det pågældende land. Som oftest skal ansøgeren forlade Danmark, mens klagen behandles.

Selvbetjening

Borger.dk anbefaler også

Lovgivning

Lovgivning

Reglerne om familiesammenføring stammer fra 'Bekendtgørelse af udlændingeloven'. Du kan her læse hele loven på Retsinformations hjemmeside.

Skrevet af

Skrevet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Sidst opdateret den 4. august 2016