Modtagelse af flygtninge i Næstved Kommune

På denne side kan du læse om de flygtninge, der kommer til Næstved Kommune samt indsatsen omkring modtagelsen og integrationen af flygtninge.

Hvor mange flygtninge kommer til Næstved Kommune, og hvor er de fra?

Flygtninge, der kommer til Næstved Kommune, kommer primært fra Syrien og Eritrea. Derudover kommer der også flygtninge fra Irak, Somalia, Iran, Afghanistan og Congo.

I 2015 skulle alle kommuner modtage flere flygtninge end i 2014. Næstved Kommune modtog i 2014 77 flygtninge, og i 2015 var kvoten på 225. Kvoten for 2016 var 302 og der ankom 144 flygtninge. I 2017 var kvoten 35. Kvoten for 2018 var på 23. Kvoten for 2019 er på 0 flygtninge.

Ud over kvoten modtager kommunen familier, der kommer til kommunen på grund af familiesammenføringer til herboende flygtninge.

Flygtninge, der kommer til Næstved Kommune, har fået en midlertidig opholdstilladelse på mellem et og to år alt efter, hvilket opholdsgrundlag Udlændingestyrelsen har givet.

Flygtningene har typisk boet på et af landets asylcentre tre til ni måneder. Perioden varierer dog meget alt efter hvilken baggrund asylansøgerne har.

Derudover har kommunen også modtaget kvoteflygtninge, der har opholdt sig i en flygtningelejr nær deres hjemland og er blevet særligt udvalgt til at få asyl og komme til Danmark. Disse afhentes i lufthavnen og kommer direkte ud i den kommune, de skal bo i. Der er tidligere kommet kvoteflygtninge fra Congo og Syrien.

Udlændinge- og Integrationsminister har besluttet, at Danmark p.t. ikke tager imod kvoteflygtninge.

Der kommer mange enlige mænd, dog er mange forlovet eller gift og har familie, der venter på at blive familiesammenført til Danmark.

 

Hvor skal flygtningene bo, når de kommer til Næstved Kommune?

Når flygtningene kommer til kommunen, bor de typisk i en midlertidig bolig, der er møbleret.
Køkken og toilet/bad skal typisk deles med andre flygtninge på stedet.

Så snart det er muligt, tilbydes flygtningene en permanent bolig i kommunen. Flygtninge, der søger familiesammenføring, flytter først i permanent bolig, når familien er samlet. Når en flygtning fraflytter en midlertidig bolig, bliver den overtaget af en nytilkommen flygtning, så længe der er behov. 
Der er ca. 170 midlertidige boliger i Næstved Kommune. De midlertidige boliger er spredt ud over kommunen i private ejendomme, pavilloner, boligselskaber og kommunens ejendomme.

 

Kommunen har midlertidige boliger følgende steder:
(Tallet i parentes angiver antallet af boliger)

 • Skyttemarksvej, Næstved (77)
 • Troensevej, Næstved (50)
 • Glumsø (14)
 • Vesterhave (20)
 • Skallegården, Næstved (10)

Åbent hus i pavillonerne på Skyttemarksvej.
Pavillonerne på Skyttemarksvej fungerer som midlertidige boliger for 50-60 flygtninge, hvoraf en del børn er flyttet ind.

Hvis du vil vide mere om asylansøgere, dvs. flygtninge, der afventer svar på deres ansøgning om asyl, kan du læse mere her.

 

Hvad er en flygtning?

En flygtning er en person, hvis ansøgning om asyl er imødekommet, og som således har fået opholdstilladelse som flygtning.
Læs mere her.

 

Hvorfor flygter de fra deres hjemland?

Her kan du læse tre hjælpeorganisationers forklaringer på, hvorfor borgere flygter fra deres hjemland.

Folkekirkens Nødhjælp

Røde Kors

Red Barnet: Om børn og flugt

 

Sådan modtager Næstved Kommune flygtninge

Ved ankomst bliver flygtningene mødt af en boligplaceringsmedarbejder, der holder et informationsmøde om deres første tid i kommunen samt boligsituationen. Herefter introduceres flygtningene til deres (midlertidige) bolig, og husreglerne gennemgås.

Inden for første måned har flygtningene følgende møder med sagsbehandlere i Center for Arbejdsmarked:

 • Individuelle møder om lovgivning
 • Fællesmøde om økonomi
 • Individuelt møde om job og uddannelse

Inden for en uge efter ankomst er flygtningen startet på undervisningsforløbet, hvor der er undervisning for nyankommne flygtninge om fx nem-id, jobnet, det danske arbejdsmarked m.m.

Det er vigtigt, at komme i gang med danskundervisningen så hurtigt som muligt. Inden opstart på sprogcentret skal man til en visitationssamtale på sprogcentret. Visitationen foregår den første torsdag eller fredag efter ankomst. Undervisningen begynder ugen efter ankomst. Der er undervisning 2 dage om ugen og der er forskellige mødetider alt efter hvilken danskuddannelse man er indplaceret på. Sprogundervisningen foregår hos Lærdansk.

Derudover hjælper boligplaceringsmedarbejderne sideløbende flygtningene med at oprette cpr. nr., nemkonto m.m.

 

Kurser og andre forløb

 

JOBSPOR - Et tilbud til alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er parate til at komme i job og/eller uddannelse

Et forløb der hjælper deltagerne med at skabe en ny og tryg tilværelse for dem og deres familie i Danmark.

Jobspor er et motiverende 6 ugers- aktivitetstilbud, hvor Næstved Integrationsteam hjælper med at finde deltagernes fremtidige jobspor indenfor de brancher, hvor der er størst chance for at finde job.

Vi klæder deltagerne på med al nødvendig viden om hvor og hvordan man finder job. I samarbejde med vores dygtige team af virksomhedskonsulenter sammensætter vi løsninger der passer til deltagerne.

Deltagernes succes er vores succes og vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe deltagerne godt videre.

Emner der undervises i:

 • 6 Branchepakker (Rengøring, køkken, sundhed og pleje, landbrug, butik, bygge –og anlæg)
 • Motivation
 • Præsentationsteknik  
 • Skat/sort arbejde
 • Plan A/B
 • IGU / Uddannelse generelt
 •  PC
 • Kompetencer
 • Jobnet 
 • CV på Jobnet/ Professionelt CV og Jobansøgning
 •  Jobsamtale-træning

Der undervises alle ugens hverdage i lokaler på Kasernevej 20, 3 sal (øverste etage) i Næstved. Undervisningen foregår kl. 8.30 – 12.30.

Derudover tilbydes et 4 uger intensivt kursusforløb for alle nyankommne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har brug for at lære om det danske arbejdsmarked, samfundsforhold og sundhed herunder undervises i økonomistyring og uddannelsesvejledning.

Forløbet indeholder bl.a. relevant undervisning i emner som SKAT, A-kasse, fagforeninger, retssystem i Danmark, barselsorlov, boligstøtte, indskudslån, repatriering, ligestilling og demokrati.

Der trænes i brugen af NemID, e-Boks, Jobnet, herunder udarbejdelse af CV, jobsøgninger m.m. Formålet med dette forløber at give deltagerne indsigt i danske samfunds- og arbejdsmarkedsforhold, der forbedrer deltagernes mulighed for at opnå ordinært arbejde eller uddannelse. Forløbet forbedrer dem til den første virksomhedspraktik som skal starte senest 4 uger efter ankomst.

Undervisningen foregår som en del af "Jobspor" på Kasernevej 20, 3. sal fra mandag til fredag fra kkl.8.30 - kl.12.30

 

JOBCAFE:

Vi hjælper med at lave og oprette et CV på www.jobnet.dk  , ligeledes hjælper vi med at lave et professionelt CV.
Vi hjælper dig med at skrive og sende jobansøgninger.
Vi hjælper dig med at blive klædt på til jobsamtale.
Vi hjælper dig til at se nye muligheder.


Hvornår:

Torsdag kl.12:30-16:30 i Lokale 3, Kasernevej 20, 3. sal (øverste etage)


Husk at medbringe dit NemID, hvis du vil have hjælp til at lægge dit cv på Jobnet.


Kontakt

Camilla
Tlf. 25 45 10 17

Hadeel

Tlf. 40 17 54 89

Ulla
Tlf.29 42 57 83

Petra
Tlf. 29 46 23 08

DIN VEJ TIL JOB -  et tilbud til familiesammenførte /selvforsørgede udlændinge omfattet af Integrationsprogrammet

Forløbet indeholder undervisning med vægt på udarbejdelse af CV, jobsøgninger og jobsøgningsteknikker, intro til uddannelsesmuligheder og vejledning i forhold til arbejdsmarked. Forløbet har en varighed på 12 uger, med kombineret 8 uger undervisning og 4 uger virksomhedspraktik.

Undervisning foregår om torsdagen  fra kl.14.00 - kl.16.00 på Kasernevej 20, 3. sal.

Kontakt

Ulla
Tlf.29 42 57 83

Hadeel
Tlf. 40 17 54 89

Hermod
Tlf. 25 45 00 19

 

 

 

 

Sådan modtager Næstved Kommune familiesammenførte til flygtninge

Familien arrangerer selv rejsen hertil og betaler selv for alle udgifterne forbundet med dette.

Ved ankomst flytter familien sammen med herboende ægtefælle. De søger om integrationsydelse ved ankomst, og denne udbetales den sidste hverdag i måneden. Der er en forventning om, at herboende ægtefælle har sparet op til de vigtigste fornødenheder, herunder dyner o.l.

Fra den dato de er i landet (med gyldig opholdstilladelse) har de ret til lægehjælp, men vi oplever desværre nogle gange, at de bliver afvist ved egen læge fordi de endnu ikke har modtaget deres sygesikringsbevis (hvilket ofte tager et par uger). Men de har ret til gratis lægehjælp.

Kommunen hjælper med at finde en permanent bolig til familien. Det er meget forskelligt hvor lang tid det tager at finde en bolig der passer til familiens økonomi og størrelse. Indtil da må familien bo i den midlertidige bolig. Somme tider finder de selv en bolig via deres netværk, og det er helt fint. De skal blot sikre sig, at de kan betale udgifterne. Til dette kan de få vejledning i integrationsteamet.

Børnene bliver så hurtigt som muligt sluset ind i diverse modtagerklasser/SFO eller daginstitutioner. Derudover får de hjælp til at blive tilknyttet en fritidsaktivitet.

 

Samarbejde med frivillige organisationer

Det kan være svært at flytte til et nyt land, og derfor er de frivillige kræfter afgørende for den gode modtagelse.

Næstved Kommune har samarbejdsaftaler med Sam-X, der er en organisation under Dansk Flygtningehjælp, Naest Ved Afrika og Røde Kors som alle arbejder for at skabe bedre integration.
Sam-X og Naest Ved Afrika holder til på Skyttemarksvej (midlertidige boliger i Næstved), hvor de løfter opgaver som hjælp til post, lektiehjælp, vejledning, sociale arrangementer og meget mere.

Sam-X, Naest Ved Afrika og Røde Kors samarbejder om etablering af kontaktfamilier/venner.

Donationer
Når vores familier kommer til Næstved kan de stå i en situation hvor de for eksempelvis mangler tøj og indbo. Det kan ligeledes være i forbindelse med flytning fra en midlertidigbolig til en permanent bolig, at familien kan stå overfor en udfordring i forhold til at skaffe indbo. Naest Ved Afrika og Venligbogruppen i Næstved samarbejder derfor om at skaffe donationer; tøj, møbler, cykler, lamper, køkkengrej etc. til de familier der er bor i Næstved Kommune.

Åbent hus i pavillonerne på Skyttemarksvej.
De frivillige foreninger, Sam-X og Naest Ved Afrika, hjælper flygtninge i Næstved Kommune ved blandt andet at drive en lektiecafe, en fodboldklub, oprette netværksfamilier og have samtaler med dem.

Aktiviteter

Tilbud om et gratis ryk-ud-oplæg fra Røde Kors

Røde Kors tilbyder dette gratis oplæg gennem deres projekt Venner viser vej. Tilbuddet glæder alle grupper og foreninger af frivillige. De sætter fokus på Kulturmødet mellem frivillige og flygtninge. Du kan læse mere om oplægget ved at trykke her.

 

 

Integrationsteamet

Rebecca Helqvist

Teamleder
Tlf. 5588 6553

Saida Kadrovic
Faglig koordinator (sagsbehandling- og undervisning)
Tlf. 5588 6577

Jette Loman
Frivillig koordinator/faglig koordinator (familie- og boligområdet)
Tlf. 4017 4652

Keethaponqalam Gnanapraqasam
Sagsbehandler
Tlf. 5588 6669

Anne-Marie Rasmussen
Sagsbehandler
Tlf. 5588 6592

Maria Skouborg
Sagsbehandler
Tlf. 5588 6760

Mona Mohammed Zarzoura
Sagsbehandler
Tlf. 5588 6706

Henrik Bigum
Sagsbehandler
Tlf. 5588 6539

Sharmila Santhirasegaram
Boligmedarbejder - permanente boliger
Tlf. 4013 6859

Louise Milling
Integrationsmedarbejder
Tlf. 5588 1326

Sofie Goldschmidt Hemmingsen
Integrationsmedarbejder - sikkerhedsstiller
Tlf. 5588 6668

Sami Corneliussen
Boligmedarbejder

Jeanett Olsen
Boligmedarbejder

Hanne Madsen
Boligmedarbejder

Susanne Fjellerad
Skole- og dagtilbud
Direkte: +45 5588 3082
Mobil: +45 2463 0098
 
Tosprogskonsulent (opstart i skole- og dagtilbud)

 

Til pressen

Har du brug for uddybende information til ovenstående samt Næstved Kommunes integrationsindsats, kan du kontakte kommunikationskonsulent Janni Nolting Magnussen på tlf. 5588 6774 og 2545 0523 eller Næstved Kommunes kommunikationsafdeling.

 

Kontakt

Kontakt:
Jobcenter
Telefon: 5588 6600
E-mail:

Nyttige links

Ny i Danmark

Repatriering

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

 

Kontakt

Jobcenter
Telefon: 5588 6600
E-mail:

Mød nogle af de flygtninge der er kommet til Næstved. Blandt andre ægteparret Ali Sido og Ronak Haom, der bor i Næstved sammen med deres to små drenge. De kom til Danmark i 2012.

Læs mere her

Sidst opdateret den 15. oktober 2019