Gadebelysning

Her kan du indrapportere fejl i gadebelysningen samt læse den nye overordnede belysningsplan for Næstved kommune - herunder masterplan, handlingsplan og armaturoversigt.

 

Ny overordnet belysningsplan for Næstved Kommune

Foto af forside Masterplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk Udvalg har på deres møde d. 11. december 2017 besluttet, at belysningsplanen lægges frem, så borgere, bylaug, lokalråd og andre interessenter får mulighed for at fremsende ønsker til belysning.

Frist for ønsker til belysning var den 1. juni 2018. Der er indkommet ca. 70 ønsker fra borgere, bylaug, lokalråd m.fl.  Der vil blive fremlagt en samlet opgørelse over alle ønsker til Teknisk Udvalg i efteråret 2018.

Du kan læse Teknisk Udvalgs beslutning her - det er pkt. 270. 

Link til Høringsbrev (åbner i pdf)

Link til Armaturkatalog inkl. billeder (åbner i pdf)
Et bud på hvilke LED-armaturer der anbefales i Næstved Kommune.

Link til Handlingsplan for renovering af eksisterende vejbelysning (åbner i pdf)
Den fremtidige renovering og modernisering af vejbelysningen.

Link til Masterplan for visionerne for vejbelysningen i Næstved Kommune (åbner i pdf)

Tændtider for gadebelysning

Teknisk Udvalg har den 15. december 2014 besluttet at ændre på den såkaldte tændingstid i samtlige byer i kommunen. Beslutningen betyder, at gadelysene i den mørke periode fra 15. august til 2. maj bliver tændt på fuld styrke og ikke mere har delslukning/reduktion de første 45 minutter om eftermiddagen, når gadelyset ved solnedgang tændes. Du kan læse mere om tændtiderne på NK Forsynings hjemmeside via dette link:

Tændplan for vejbelysningsanlæg 

Læs mere om NK Forsyning på hjemmeside

Se åbningstider for personlig og telefonisk betjening

Næstved Kommune
Kontakt Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail: