Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvorfor kan jeg ikke længere bruge Flextur? -  og mange andre spørgsmål kan du finde svar på her

  Hvad er Næstved LandFlex?

  Næstved LandFlex er kollektiv trafik ligesom en busrute, og drives af Movia for Næstved Kommune.

  Ordningen kan benyttes alle dage i tidsrummet fra 06:00 til 23:00. Telefonnummer til Flextrafik er 7026 2727.
  Tast 2 - Bestilling af kørsel. Mandag - fredag mellem kl. 07:00 og 18:00. Lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 08:00 og 18:00.
  Tast 3 - Kundeadministrationen. Der er åbent alle hverdage mellem 09:00 og 12:00.

  Du kan betale med dankort samtidig med, at du bestiller. Du kan derimod ikke betale med dankort i LandFlex-bilen. Husk derfor at have kontanter med, hvis du ikke har betalt med dankort ved bestillingen.

  For at du kan benytte dig af Næstved LandFlex, skal du køre i de kommuner, som er med i Flextur-ordningen.

   

  Hvordan ser Næstved LandFlex ud?

  Næstved LandFlex køres af taxaer og liftvogne, men er ikke taxakørsel, da du ofte kører sammen med andre, der også har bestilt kørsel. Du kan derfor ikke altid være sikker på, at du bliver kørt direkte, men du betaler naturligvis kun for den direkte afstand mellem dine destinationer.

   

  Hvorfor kan jeg ikke længere bruge Flextur, som jeg plejer?

  Den almindelige Flextursordning var blevet for dyr, bl.a. fordi for mange brugte ordningen inde i Næstved by. I stedet for at nedlægge Flextur har Næstved Kommune, i samarbejde med Movia, lavet en forsøgsordning, som vi kalder Næstved LandFlex.

  Næstved LandFlex er tilpasset, så den kan bruges i de områder, hvor der ikke er god almindelig kollektiv trafik.

   

  Hvorfor skal jeg gå helt ned til Flextur Stoppestedet?

  Når vi ikke længere kan tilbyde at hente alle på deres adresse, så er det fordi, ordningen blev så dyr, at det ville gå ud over den øvrige kollektive trafik.
  Vi har placeret Flextur Stoppestederne, så de passer bedst muligt til rutebusserne.

   

  Hvorfor får borgerne på landet bedre service end dem i byerne? 

  I byerne er der flere rutebusser og de kører hyppigere. Denne mulighed er ikke tilstede for de borgere, der bor på landet. Derfor har beboere i LandFlex Landzoner stadig mulighed for at blive hentet af LandFlex på deres hjemadresse.

   

  Hvorfor er min "lille by" en byzone?

  LandFlex Byzoner er defineret ud fra, at det er kommunens større byområder. I udvælgelsen er der skelet til kommuneplanens opdeling i udviklingscentre og lokalcentre. Samtidig har det været et krav, at der i en Flextur Byzone er forholdsvis god og hyppig rutebaseret kollektiv trafik – også i weekender og om aftenen.

   

  Hvorfor er grænserne mellem land og by lagt som de er?

  Grænserne for hvilke adresser der er inde i en LandFlex Byzone, og hvilke der er uden for, er baseret på zoneopdelingen i kommuneplanen. Der er dog sket ændringer de steder, hvor det synes mest retfærdigt i forhold til naboejendomme. Når det er sagt, er vi godt klar over, at der altid er nogle der føler sig forfordelt i forhold til en nabo.

   

  Hvorfor ligger Flextur Stoppestederne i Holme Olstrup ikke ved stationen? 

  Det er valgt at lægge Flextur Stoppestederne tæt på andre stoppesteder, der tilhører rutebusserne. Da der ikke kører rutebusser til stationen i Holme Olstrup, skulle der træffes et valg – og her faldt valget på stoppestedet ved Gartnervej, som det bedste.

   

  Hvordan bestiller jeg LandFlex med de nye regler?

  Du kan bestille din tur, som du plejer. Det vil sige enten på hjemmesiden eller via telefon. Læs mere via dette link Bestilling og betaling af Næstved LandFlex

   

  Jeg har brugt Flextur til at komme til lægen, ud at handle eller på besøg hos venner og familie. Kan Næstved LandFlex stadig bruges til det?

  Ja, der er ikke ændret i, hvad du kan bruge din Flextur til. De nye regler for Næstved LandFlex ændrer alene hvorfra og hvortil, du kan køre med Flextur.

   

  Kan jeg køre fra Næstved til en anden kommune?

  Du kan bruge Næstved LandFlex som normalt på tværs af de kommuner, som er med i Flextur ordningen

   

  Skal de nye regler gælde for altid?

  I første omgang er der tale om et forsøg. Der er ikke truffet beslutning om udløb.

  Kontakt

  Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
  Telefon: 5588 6230
  E-mail:
  Sidst opdateret den 8. april 2019