Rampen - Nyt vejforløb

Rampen og vejforløb ved Skyttemarksvej, Grønvej og Ny Præstøvej er omlagt.

Den nye Rampen er åbnet for trafik den 9. november 2018. 

Den nye bro og vejanlægget, som fører Rampen over jernbanen i Næstved, er nu åbnet for vejtrafik. Den nye bro erstatter den gamle Rampen, som blev revet ned sidst i august i år.  Anlægget er udført som led i Banedanmarks arbejde med at udbygge banen mellem Ringsted og Holeby frem til den kommende tunnelforbindelse til Femern.

Rampen er blot én ud af 100 broer, som bliver gjort klar til højere hastigheder og elektrificering af Ringsted-Femern Banen. Når banen er fuldt udbygget, vil den levere grundlaget for væsentligt reducerede rejsetider på fremtidens jernbane.

Fakta om Ringsted-Femern Banen:

*  Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, et
   datterselskab under Sund & Bælt
*  Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
*  Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne
*  Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skønnes samlet at koste 9,5 mia. kr. (2015-priser)
*  Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern
*  Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia.

Du kan læse mere om vej/broprojektet på Banedanmarks hjemmeside via dette link.

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 12. november 2018