Offentlig vej eller privat fællesvej

I vejlovgivningen skelnes mellem offentlige veje og private fællesveje

Det er vigtigt, at du ved, om en vej er offentlig eller privat. For eksempel i forbindelse med renholdelse og vedligeholdelse.

Hvad er en offentlig vej?

Vej, gade, bro eller plads, der er åben for almindelig færdsel, og som staten eller en kommune (vejbestyrelsen) administrerer efter
lov om offentlige veje. (jf. § 10 nr. 1 i lov om private fællesveje).   

Hvad er en privat fællesvej?

Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, jf. ovenstående, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. (jf. § 10 nr. 3 i lov om private fællesveje). Mange sommerhusveje og en del veje i parcelhusområder er private fællesveje.  

Er vejen offentlig eller en privat fællesvej?

Du kan her søge på en adresse eller zoome ind på kortet for at se, om en vej har status som offentlig eller privat fællesvej.

Link til Informationer på kort

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 24. september 2019