Ansøgning om ændring på privat fællesvej

Vil du udføre ændringer så som etablere flere overkørsler, flytte overkørsel, etablere vejudlæg, tildele vejrettigheder, vejens udformning m.v. skal kommunen søges.

Ansøgning om ændringer på privat fællesvej

Ønsker du at søge om en ændring på en privat fællesvej, gør vi opmærksom på, at sagsbehandlingen kan koste et gebyr på 1000 kr. En ændring kan for eksempel gå på vejens udstyr, skiltning, tilstand, bump, udformning eller benyttelse af vej, sti, torv eller pladsareal.

I et afsnit herunder kan du læse, om din ansøgning er omfattet af gebyr. Er du i tvivl om, hvorvidt din ansøgning er omfattet af gebyrkravet, kan du sende din ansøgning, og det vil fremgå af kvitteringsskrivelsen, om sagen kræver indbetaling af gebyr. Ønsker du ikke at gå videre med ansøgningen, bedes du meddele dette.

Ansøgning, gerne med skitse, skal sendes til:

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik, e-mail: , eller Teatergade 8, 4700 Næstved.  

Der er gebyr for følgende ansøgninger

Jf. Bekendtgørelse om betaling af gebyrer efter lov om private fællesveje (BEK nr. 124 af 08/02/2013) kan kommuner opkræve gebyr på 1000 kr. for sagsbehandling vedr. private fællesveje. Sagsbehandling vedr. offentlige veje udløser ikke gebyr.

Byrådet har besluttet, at der opkræves gebyr i henhold til loven som nedenfor anført:

Privat fællesvej på landet, ansøgning omhandlende:

1. nedlæggelse /omlægning (privatvejslovens § 12)

Privat fællesvej i byen, ansøgning omhandlende:

2. tildeling af vejrettigheder (privatvejslovens § 26, stk.3-5)
3. vejudlæg (privatvejslovens § 27, stk. 1)
4. godkendelse i forbindelse med udstykninger m.v. (privatvejslovens § 32)
5. fordeling af udgifter til anlæg (privatvejslovens § 42.)
6. forandringer og færdselsreguleringer (privatvejslovens § 57, stk.1)
7. fremspringende bygningsdele, tankanlæg, vejskilte, færdselstavler og hegn (privatvejslovens § 60)
8. beplantning (privatvejslovens § 61, stk. 1)
9. yderligere overkørsler eller flytning af eksisterende overkørsler (privatvejslovens § 62)
10. benyttelse af eksisterende overkørsler (privatvejslovens § 63, stk. 1)
11. anden brug af vejareal. For eksempel ansøgning om opsætning af container, stillads eller afholdelse af vejfest. (privatvejslovens § 66)  

Kvitteringsskrivelse

Når Næstved Kommune har modtaget din ansøgning, vil du få en kvitteringsskrivelse, hvoraf det fremgår, om din ansøgning udløser gebyr samt et sags nr. Skal der betales gebyr, vil indbetalingsoplysninger være angivet. Når beløbet er modtaget, går sagsbehandlingen i gang.

Hvis beløbet ikke er indbetalt inden 3 måneder fra modtagelse af ansøgningen, lukker Center for Trafik og Ejendomme sagen. Skal der ikke betales gebyr, går sagsbehandlingen i gang, når kvitteringsskrivelsen er afsendt.

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 24. september 2019