Parkering

Parkering i Næstved by

Betalingsparkering

I Næstved bymidte er der 3 betalingsparkeringspladser. Der er én på Kindhestegade (kaldet Axelhusparkeringen), én på Kattebjerg og én på Kvægtorvet.
Det koster 8 kr. i timen at parkere på hverdage mellem 9-18.00 og lørdage mellem 9-14.00. På disse betalingsparkeringspladser er der ofte ledige pladser.

Du kan betale med mønter og betalingskort. Du kan også betale via en app, hvis du er tilmeldt Easypark, Parkpark og Parkman. 

 

Sådan må du parkere

Fra 1. marts 2014 er der kommet nye bestemmelser i Færdselsloven

- Det bliver dobbelte så dyrt, at standse eller parkere uberettiget på en handicapplads – det vil altså sige en afgift på 1020 kr.
- Det bliver dobbelt så dyrt at standse eller parkere foran en ind- og udkørsel (1020 kr).
- Man kan få flere afgifter for samme forseelse. Det vil sige, at man kan få tre afgifter for samme parkering med 24 timers mellemrum.
- Det er ikke tilladt at parkere med en del af køretøjet på cykelsti, gangsti eller fortov. Det samme gælder for midterrabat, helleanlæg eller lignende. Dog har kommunerne mulighed for at lempe bestemmelsen om parkering på fortov.

OBS:  Teknisk Udvalg besluttede d. 24. marts 2014 at lempe bestemmelsen om parkering på fortov og dermed genindføre muligheden for at parkere på fortov med 2 hjul, som det tidligere har været muligt i Næstved Kommune. Vi gør i den forbindelse opmærksom på færdselslovens regel om, at det ikke er lovligt at parkere til fare eller ulempe for færdslen. Nedenfor kan du læse eller downloade Næstved Kommunes parkeringsbekendtgørelse.

Link til Parkeringsbekendtgørelse.  

P-vagterne sikrer god fremkommelighed

For at sikre en god fremkommelighed herunder mulighed for at finde en offentlig p-plads i nærheden af bestemmelsesstedet, er der indført parkeringsrestriktioner på nogle p-pladser - fortrinsvis i bymidter. Næstved Kommunes p-vagter har til opgave at sørge for, at standsning og parkering på veje og p-pladser ved sygehus, indkøbscentre, arbejdspladser og beboelsesområder fungerer på bedste måde og i overensstemmelse med de gældende regler.  

Gode parkeringsmuligheder i Næstved by

Næstved bymidte kan tilbyde mere end 2500 offentligt tilgængelige parkeringspladser, hvoraf de 40 er handicap p-pladser og 10 pladser til motorcykler. Hold øje med skiltningen, så du undgår en parkeringsafgift.  

Digitalt kort over parkeringspladser i Næstved by

På vores hjemmeside under "Kommunen" og "Digitale kort" kan du tænde for laget "P-pladser i Næstved by" under fanebladet "Veje og stier" i venstremenuen. Hvis du zoomer ind på bymidten, får du vist parkeringspladser i Næstved bymidte med angivelse af parkeringsrestriktioner. Du kan også følge dette link til digitale kort: Link til kort over Næstved Kommune. Vælg informationsknappen og klik på parkeringspladsen, så fremkommer der flere oplysninger om restriktioner.  

Parkeringsafgift 

Afgiften for at parkere ulovligt er for tiden kr. 510,-. Parkeres der uberettiget på en handicapparkeringsplads eller foran en ind/udkørsel er afgiften 1020 kr.

Betaling af en pålagt afgift skal ske inden 10 dage via Netbank eller i Postbutik. Skal der udsendes rykker påløber gebyr med kr. 250,-.

 

Klagemulighed

Klager over en pålagt afgift skal sendes til Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved eller pr. email til .

  • Din klage skal indeholde:
    Klagers navn og adresse
    Bilens nr. pladenr. eller afgiftens løbenr.
    Begrundelse for klage.

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 12. november 2018