Frie stadepladser i Næstved midtby

I Næstved midtby har vi en række stadepladser, som vi kalder frie stadepladser. Dem kan du som privatperson eller virksomhed leje til udstilling, udendørsarrangement m.m.

I Næstved midtby har vi en række stadepladser, som vi kalder frie stadepladser. Dem kan du som privatperson eller virksomhed leje for en dag ad gangen.

Kan du tænke dig at anvende en af de frie stadepladserne til, hvad du lige brænder for, kan du udfylde formularen for bookingforespørgsel nederst på denne side og søge om en plads. 

Det er vigtigt at du under din bookingforespørgsel beskriver om du skal sælge, udstille, oplyse eller andet på stadepladsen.

Kort over Næstved Kommunes frie stadepladser.

Kort Frie PladserHar du spørgsmål til muligheden for at leje en fri stadeplads, kan du kontakte Næstved Park & Vej via mail:  eller tlf. 5588 6470.

Plads 1: Axeltorv
Plads 2: Axeltorv foran Sydbank
Plads 3: Axeltorv (hjørnet af torvet foran Tiger/Normal)
Plads 4: Axeltorv v/ Løveapoteket (foran rækværket)
Plads 5: Axeltorv v/ Løveapoteket (mellem rækværket og porten)
Plads 6: Hjultorvet (mellem porten og lysmast)
Plads 7: Hjultorvet foran gl. retsbygning (ml. trappen og porten)
Plads 8: Hjultorvet (ved Rytterstatue)
Plads 9: Ringstedgade / Kindhestegade (runddelen ved Matas)
Plads 10: Ringstedgade ved Museum
Plads 11: Grønnegade / Ringstedgade (Daases plads)
Plads 12: Kvægtorvet v. Kvickly (v. Bibliotekets vareindlevering)
Plads 13: Banegårdspladsen (foran hovedindgangen)
Plads 14: Torvestræde / Sct. Mortensgade

Ved plads 4, 6 og 10 er der ikke mulighed for opstilling med bord m.m.

Retningslinjer for frie stadepladser

 • Frie pladser kan anvendes til udstilling, oplysende virksomhed, optræden, teater, musik, agitation og demonstration m.m.
 • Axeltorv kan ikke benyttes ved torvedag (onsdag og lørdag mellem kl. 07.00 - 16.00)
 • Tilladelse til brug af pladserne er efter først til mølle princippet
 • Ansøgningen skal være sendt min. 15 arbejdsdage før pladsen ønskes benyttet
 • Pladsen kan kun benyttes en kalendermåned ad gangen
 • Man kan kun ansøge om tilladelse til at benytte en plads pr. dag
 • Aflyses et arrangement, skal det meddeles Næstved Park & Vej
 • Ved salg fra pladserne opkræves takst som ved løse stadepladser, dog ikke ved salg eller indsamling i forbindelse med humanitært arbejde
 • Ved Lotteri, offentlig indsamling, alkoholbevilling m.m. skal der også søges tilladelse hos Politiet
 • Vær opmærksom på, at særlige uforudsete forhold kan gøre det nødvendigt at flytte eller aflyse et arrangement
 • Tilladelse fra Næstved Kommune skal altid kunne forevises på forlangende
 • Der må ikke fastgøres noget (f.eks. liner eller plakater) på belægning, lygtepæle, træer m.v.
 • Området skal holdes pænt dagen igennem og efterlades rengjort. Ekstraordinær rengøring og oprydning vil ske for arrangørens regning
 • Arealet må ikke beskadiges. Sker der alligevel skade på arealet, vil det blive udbedret for arrangørens regning
 • Anvisninger fra Næstved Kommune og Politiet skal følges, og repræsentanter for myndighederne skal altid gives ubegrænset adgang til arealet
 • Arrangørens eget affald må ikke henkastes i kommunens skraldespande og må ikke efterlades på pladsen
 • Ulykker eller skader i forbindelse med arrangementet er på arrangørens ansvar og er Næstved Kommune uvedkommende
 • Overholdes retningslinjerne ikke, fratages tilladelsen omgående, og der gives ikke tilladelse igen før efter 2 måneder
 • Ved opstilling af løs scene skal der søges tilladelse hos Center for Plan og Erhverv, byggemyndigheden samt Næstved Brand & Redning
 •  

  Bookingforespørgsel

  Oplysninger om ansøger

  Stadeplads: Periode, formål mm.

  Har du billeder eller dokumenter, der kan være relevant for din ansøgning, kan du vedhæfte disse her.
  OBS: Max. 9 MB pr. vedhæftet fil.
  OBS: Hvis formularen ikke kan sendes, så mangler du højst sandsynligt at udfylde et obligatorisk felt, der er markeret med stjerne (*). Du kan se, hvilke felter det drejer sig om øverst i formularen ved overskriften øverst i formularen.

  Kontakt

  Center for Trafik og Ejendomme, Næstved Park & Vej
  Telefon: 5588 6470
  E-mail:

  Faste stadepladser i Næstved mitby

  Retningslinjer for stadepladser i Næstved midtby

  Takster for leje af pladser

  Kontakt:

  Næstved Park & Vej
  Thurøvej 5
  4700 Næstved
  Telefon: 5588 6470
  E-mail:

  Sidst opdateret den 7. oktober 2019