Retningslinjer for midlertidigt frie pladser til udendørsarrangementer

Er du interesseret i en af de midlertidigt frie pladser til et udendørsarrangement - læs her retningslinjerne

 • Frie pladser kan anvendes til udstilling, oplysende virksomhed, optræden, teater, musik, agitation og demonstration m.m.
 • Axeltorv kan ikke benyttes ved torvedag (onsdag og lørdag mellem kl. 07.00 - 16.00)
 • Tilladelse til brug af pladserne er efter først til mølle princippet
 • Ansøgningen skal være sendt min. 15 arbejdsdage før pladsen ønskes benyttet
 • Pladsen kan kun benyttes en kalendermåned ad gangen
 • Man kan kun ansøge om tilladelse til at benytte en plads pr. dag
 • Aflyses et arrangement, skal det meddeles Næstved Park & Vej
 • Ved salg fra pladserne opkræves takst som ved løse stadepladser, dog ikke ved salg eller indsamling i forbindelse med humanitært arbejde
 • Ved Lotteri, offentlig indsamling, alkoholbevilling m.m. skal der også søges tilladelse hos Politiet
 • Vær opmærksom på, at særlige uforudsete forhold kan gøre det nødvendigt at flytte eller aflyse et arrangement
 • Tilladelse fra Næstved Kommune skal altid kunne forevises på forlangende
 • Der må ikke fastgøres noget (f.eks. liner eller plakater)  belægning, lygtepæl træer m.v.
 • Området skal holdes pænt dagen igennem og efterlades rengjort. Ekstraordinær rengøring og oprydning vil ske for arrangørens regning
 • Arealet må ikke beskadiges. Sker der alligevel skade på arealet, vil det blive udbedret for arrangørens regning
 • Anvisninger fra Næstved Kommune og Politiet skal følges og repræsentanter for myndighederne skal altid gives ubegrænset adgang til arealet
 • Arrangørens eget affald må ikke henkastes i kommunens skraldespande og må ikke efterlades på pladsen
 • Ulykker eller skader i forbindelse med arrangementet er på arrangørens ansvar og er Næstved Kommune uvedkommende
 • Overholdes retningslinjerne ikke, fratages tilladelsen omgående og der gives ikke tilladelse igen før efter 2 måneder
 • Ved opstilling af løs scene skal der søges tilladelse hos Center for Plan og Erhverv, byggemyndigheden samt Næstved Brand & Redning

Oversigtskort over frie pladser

 Oversigtskort over frie pladser

Plads 1: Axeltorv
Plads 2: Axeltorv foran Sydbank
Plads 3: Axeltorv hjørnet mellem Normal og Tiger
Plads 4: Axeltorv ved Løveapoteket - foran rækværket
Plads 5: Axeltorv ved Løveapoteket - mellem rækværket og porten
Plads 6: Hjultorvet - mellem porten og lysmast
Plads 7: Hjultorvet foran gl. retsbygning - mellem trappen og porten
Plads 8: Hjultorvet  foran rytterstatue
Plads 9: Ringstedgade / Kindhestegade - Runddelen v. Matas
Plads 10: Ringstedgade ved Museum
Plads 11: Grønnegade / Ringstedgade - Daases plads
Plads 12: Kvægtorvet v. Kvickly - v. Bibliotekets vareindlevering
Plads 13: Banegårdspladsen - foran hovedindgangen
Plads 14: Torvestræde / Sct. Mortensgade

Ved plads 4, 6 og 10 er der ikke mulighed for opstilling med bord m.m.

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Næstved Park & Vej
Telefon: 5588 6470
E-mail:
Sidst opdateret den 23. april 2019