Retningslinjer for udendørsarrangement på offentlige parkeringspladser

Er du interesseret i en af de offentlige parkeringspladser til et udendørsarrangement - læs her retningslinjerne

 • Offentlige parkeringspladser kan anvendes til udstilling, oplysende virksomhed, optræden, teater, musik, agitation og demonstration m.m.
 • Tilladelse til brug af pladserne er efter først til mølle princippet
 • Ansøgningen skal være sendt min. 15 arbejdsdage før pladsen ønskes benyttet
 • Aflyses et arrangement, skal det meddeles Næstved Park & vej
 • Ved Lotteri, offentlig indsamling, alkoholbevilling m.m. skal der også søges tilladelse hos Politiet
 • Vær opmærksom på, at særlige uforudsete forhold kan gøre det nødvendigt at flytte eller aflyse et arrangement
 • Tilladelse fra Næstved Kommune skal altid kunne forevises på forlangende
 • Der må ikke fastgøres noget (f.eks. liner eller plakater)  belægning, lygtepæl træer mv.
 • Området skal holdes pænt dagen igennem og efterlades rengjort. Ekstraordinær rengøring og oprydning vil ske for arrangørens regning
 • Arealet må ikke beskadiges. Sker der alligevel skade på arealet, vil det blive udbedret for arrangørens regning
 • Anvisninger fra Næstved Kommune og Politiet skal følges og repræsentanter for myndighederne skal altid gives ubegrænset adgang til arealet
 • Arrangørens eget affald må ikke henkastes i kommunens skraldespande og må ikke efterlades på pladsen
 • Ulykker eller skader i forbindelse med arrangementet er på arrangørens ansvar og er Næstved Kommune uvedkommende
 • Overholdes retningslinjerne ikke, fratages tilladelsen omgående og der gives ikke tilladelse igen før efter 2 måneder
 • Ved opstilling af løs scene skal der søges tilladelse hos Center for Plan og Erhverv, Byggemyndigheden samt Næstved Brand & Redning

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Næstved Park & Vej
Telefon: 5588 6470
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019