Aligo Francis

 

Foto af Aligo Francis 

Omsorgsmedhjælper Aligo Francis (Socialdemokraterne)
Hedetoften 39
4700 Næstved
Mobil: 2157 7602
E-mail:
F.d. 24.01.1982

Medlem af:
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Andre hverv:
Bevillingsnævnet
Integrationsrådet
Ostenfeldts Stiftelse

Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2018.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 10. september 2019