Brian Hornbek

  

Foto af Brian Hornbek 

Murer Brian Hornbek (Socialdemokratiet)
Køgevej 9
4700 Næstved
Mobil: 2159 4810
E-mail:
F.d. 25.11.1980

Medlem af:
Teknisk Udvalg
§ 17.4 udvalg Landdistriktsudvalget

Andre hverv:
Grundvandsråd
Suppleant i Vandoplandsgruppe, politisk følgegruppe
 

Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2018.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019