Carsten Rasmussen

 

Foto af Carsten Rasmussen

Borgmester Carsten Rasmussen (Socialdemokraterne)
Teatergade 8
4700 Næstved
Tlf.: 5588 5000
Mobil: 2545 0943
E-mail:
F. d. 17.03.1971

Medlem af:
Økonomiudvalget (formand)

Andre hverv:
Beredskabskommisionen
Bevillingsnævnet
DiskontoBanken A/S Jubilæumslegat – Bestyrelsen
EUC Sjælland – Bestyrelsen
Femern Bælt Forum
FGU – Syd- og Vestsjælland
Folketingsvalg –Valgbestyrelsen
Grundlisteudvalget
KKR Sjælland - Kommunekontaktrådet
KL - Repræsentantskabet
Kommunalvalg – Valgbestyrelsen
Kredsrådet i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds
Næstved Udviklingsfond – Bestyrelsen
Sanders Friboliger – Bestyrelsen
VisitSydsjælland-Møn - Interrimbestyrelse
ZBC’s bestyrelse
Næstved Erhverv A/S - Bestyrelsen
Solgaven - Bestyrelsen

Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2002.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 10. september 2019