Cathrine Riegels Gudbergsen

  

Cathrine Riegels 

Godsejer Cathrine Riegels Gudbergsen (Venstre)
Broksøvej 60A
4160 Herlufmagle
Tlf.: 5632 5622
Mobil: 2627 1297
E-mail:
F.d. 08.02.1973

Medlem af:
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Teknisk Udvalg
§ 17.4 Landdistriktsudvalget

Andre hverv:
Beredskabskommissionen
Handicaprådet
Ostenfeldts Stiftelse – Bestyrelsen
Herlufmagle hallen - Bestyrelsen


Medlem af Haslev Byråd 1. januar 2002 - 31. december 2006
Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2014.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019