Daniel Lillerøi

 

Foto af Daniel Lillerøi 

SFO-leder Daniel Lillerøi (Socialdemokratiet)
Enø Kystvej 135, Enø
4736 Karrebæksminde

Mobil: 5117 4825
E-mail:
F.d. 25.02.1981

Medlem af:
Plan- og Erhvervsudvalget (formand)

Andre hverv:
DiskontoBanken A/S Jubilæumslegat – Bestyrelsen
KL – Repræsentantskabet
Skole- og behandlingshjemmet Skovgården –  Bestyrelsen
Hjortholm Kostskole – Bestyrelsen
Næstved Erhverv A/S – Bestyrelsen

Medlem af Suså Byråd 1. januar 2002 - 31. december 2006.
Medlem af Næstved Byråd fra 1. januar 2007.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019