Githa Nelander

 

Foto af Githa Nelander 

Sales Manager Githa Nelander (Dansk Folkeparti)
Flintevej 1C
4684 Holmegaard
Mobil: 2545 0592
Mailadresse:
F.d. 28.01.1961

Medlem af:
Kultur- og Demokratiudvalget
Plan- og Erhvervsudvalget

Andre hverv:
Kommunalvalg – Valgbestyrelsen
Herlufmagle Hallen - Bestyrelsen

Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2014.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019