Jette Leth Buhl

 

 Foto af Jette Leth Buhl

Leder Jette Leth Buhl (Socialistisk Folkeparti)
Gottliebsvej 6
4700 Næstved
Tlf.: 5573 6125 
Mobil: 2545 0868 
E-mail:
F.d. 10.04.1956

Medlem af:
Økonomiudvalget
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
Børn og ungeudvalget (formand)

Andre hverv:
Folketingsvalg –Valgbestyrelsen
Grundlisteudvalget
Kommunalvalg – Valgbestyrelsen

Medlem af byrådet fra 22. marts 2011.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019