Kirsten Devantier

 

Kirsten Devantier 

Lærer Kirsten Devantier (Venstre)
Rødtjørnevej 17
4700 Næstved
Tlf.: 5573 1504
Mobil: 2545 0560 og 4062 7504
E-mail:
F.d. 03.04.1947

Medlem af:
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Plan- og Erhvervsudvalget
Børn og ungeudvalget

Andre hverv:
Kommunalvalg – Valgbestyrelsen
Næstved Udviklingsfond
Frelsens Hærs krisecenter
Solgaven
Udsatteråd

Medlem af Holmegaard Kommunalbestyrelse 1. april 1978 - 31. december 2006.
Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2007.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 10. september 2019