Kristian Skov-Andersen

  

Foto af Kristian Skov-Andersen 

Konsulent Kristian Skov-Andersen (Venstre)
Agertoften 33
4700 Næstved
Mobil: 2157 7562 
E-mail:
F.d. 06.07.1965

Medlem af:
Økonomiudvalget
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Andre hverv:
Havnebestyrelsen - Næstved Havn (formand)
Arena Næstved - Bestyrelsen
Folketingsvalg –Valgbestyrelsen
Grundlisteudvalget
Næstved Turistforening – Bestyrelsen
Taksationskommission efter vejloven

Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2018.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019