Michael Perch

 

Michael Perch 

Lærer Michael Perch (Socialdemokraterne)
Kildebrøndsvej 10, Fensmark
4684 Holmegaard

Mobil: 2288 2369/2545 0524
E-mail:
F.d. 06.04.1990

Medlem af:
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (formand)
Børne- og Skoleudvalget

Andre hverv:
Handicaprådet
Skolebestyrelsesvalg – Valgbestyrelser
Synscentralen – Bestyrelsen
Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) – Bestyrelsen
Næstved Frivilligråd - Bestyrelsen

Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2014.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019