Niels D. Kelberg

 

Foto af Niels Kelberg 

Montør Niels D. Kelberg (Dansk Folkeparti)
Skipperlodden 3,
4736 Karrebæksminde
Mobil: 2545 0533
E-mail:
F.d. 27.04.1955

Medlem af: 
Økonomiudvalget
Teknisk Udvalg

Andre hverv:
Havnebestyrelsen - Næstved Havn
Folketingsvalg –Valgbestyrelsen
Kommunalvalg – Valgbestyrelsen
Taxinævnet


Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 2010.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019