Otto Poulsen

 

Foto af Otto Poulsen 

Vognmand Otto Poulsen (Venstre)
Hovedgaden 10, Tornemark
4262 Sandved
Mobil: 2226 0251
E-mail:
F.d. 23.03.1945

Medlem af:
Plan- og Erhvervsudvalget

Andre hverv:
Havnebestyrelsen - Næstved Havn
Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A. – Bestyrelsen

Medlem af Fuglebjerg Kommunalbestyrelse 1. januar 2002 - 31. december 2006.
Medlem af Næstved Byråd siden 1 januar 2007.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019