Sebastian Mylsted-Schenstrøm

 

Sebastian Mylsted Schenstrøm

Studerende Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Venstre)
Farvergade 11, 2. TH.
4700 Næstved
Mobil: 5337 2148
E-mail:  
F.d. 21.02.92

Medlem af:
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og Demokratiudvalget

Indtrådt som stedfortræder i Næstved Byråd ved byrådsbeslutning den 10. november 2015.
Ved byrådsbeslutning den 23. august 2016 godkendt som medlem af Næstved Byråd.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019