Søren Revsbæk

  

Foto af Søren Revsbæk 

Statsautoriseret revisor Søren Revsbæk (Venstre)
Havrevænget 2
4700 Næstved
Tlf.: 5544 5076
Mobil: 2087 5076
E-mail:
F.d. 19.01.1968

Medlem af:
Økonomiudvalget
Børne- og Skoleudvalget

Andre hverv:
DiskontoBanken A/S Jubilæumslegat – Bestyrelsen
Næstved Erhverv A/S - Bestyrelsen
Avnø Naturskole - Bestyrelsen

Medlem af Næstved Byråd siden 1. januar 1990.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019