Thor Temte

  

Foto af Thor Temte 

Virksomhedskonsulent Thor Temte (Enhedslisten)
Skelbyvej 137
4171 Glumsø
Mobil: 2545 0563
E-mail:
F.d. 13.03.1952

Medlem af:
Teknisk Udvalg
Plan- og Erhvervsudvalget
§ 17.4 Landdistriktsudvalget (formand)

Andre hverv:
AffaldPlus – Bestyrelsen

Medlem af Næstved Byråd fra 1. januar 2014.

Vederlag

Byrådsmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde i byrådet og udvalgene. Et byrådsmedlem, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv (fx bestyrelsesposter), skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet til byrådet.
De nævnte vederlag offentliggøres på hjemmesiden:
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 10. september 2019