Spørgetid i byrådets åbne møder

Næstved Byråd har den 27. oktober 2008 godkendt regler for spørgetid i byrådets åbne møder.
 

Der er spørgetid i højst 30 minutter i umiddelbar forlængelse af det ordinære, åbne byrådsmøde.
Enhver borger i Næstved kommune kan stille spørgsmål i spørgetiden.
Skriftlige såvel som spørgsmål pr. e-mail skal være Rådhuset i hænde senest en uge før mødet. Det skal tydeligt angives, at spørgsmålet ønskes besvaret i byrådets møde.

Spørgsmål kan indsendes elektronisk til

For sent indkomne spørgsmål besvares i det følgende møde.  

  • Spørgsmål kan også stilles mundtligt på mødet.
  • Spørgsmål skal handle om kommunale forhold i Næstved Kommune.
  • Spørgsmål rettes til borgmesteren.
  • Spørgsmål skal være korte og præcise.

Der kan ikke stilles spørgsmål om

  1. sager, der er behandlet på dagens byrådsmøde.
  2. sager, der angår enkeltpersoner eller personlige forhold.
  3. sager af fortrolig karakter.

Spørgetiden kan ikke bruges til at fremsætte synspunkter.
Efter spørgsmålet er besvaret, kan spørgeren stille et kort supplerende spørgsmål.
Mundtlige og skriftlige spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares i spørgetiden, besvares skriftligt, og svaret sendes til spørgeren med kopi til byrådets medlemmer.
Hvis spørgeren ikke er til stede i spørgetiden, sendes et skriftligt svar.
Der er ikke spørgetid i de sidste tre måneder før kommunevalg.  

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019