Byrådets og fagudvalgenes studierejser til udlandet

Både politikere og embedsmænd tager på studierejser, og vi får besøg, hvor vi bliver stillet spørgsmål, som får os til at reflektere over vores måde at gøre tingene på. Både rejser og besøg har stor betydning for fortsat udvikling af Næstved Kommune og forbedring af service til borgerne.

Hvorfor?

Politikerne rejser for at hente inspiration og viden til at videreudvikle kommunen. De mødes med andre politikere, eksperter, byplanlæggere og fagfolk. De besøger erhvervsvirksomheder, sundhedscentre og andre institutioner, som har alternative løsninger på de udfordringer og problemstillinger vi har i Næstved Kommune. Rejserne er tilrettelagt så de enkelte fagudvalg får bred indsigt i de områder der er relevante for netop dem. Programindholdet bliver udarbejdet sammen med værtsbyen, så politikerne kommer ’bag kulissen’.

 

Hvor tit?

De 31 folkevalgte byrådsmedlemmer sidder i syv forskellige fagudvalg ekskl. Økonomiudvalget. De syv fagudvalg udstikker rammene for hvordan kommunen arbejder og udvikler sig på de forskellige fagområder. Udvalgene har mulighed for at tage på én studietur i Norden eller det øvrige Europa i løbet af en fireårig valgperiode. Udvalgene har også mulighed for at invitere medlemmer fra andre udvalg med, hvis emnet er relevant for samarbejdet. Byrådet har yderligere mulighed for at tage på én fælles bustur om året. I 2009 gik turen til Malmø og Helsingborg under overskriften ”bæredygtig byudvikling”. Byrådet så eksempler på bæredygtige byudviklingsprojekter og miljøvenlig transport.
Samarbejdet med de fire nordiske venskabsbyer afstedkommer også lidt rejseaktivitet. Hvert andet år opgør byernes ledelse status for samarbejdet, og det foregår på skift i byerne. Samarbejdet har affødt en del kulturarrangementer, skoleklasser har besøgt hinanden og politikere og embedsmænd mødes, udveksler erfaring og lader sig inspirere. Samarbejdet har varet i mere end 50 år.

 

Hvordan?

Der er ingen fast procedure, og ingen forudbestemte skabeloner. Det er kommunen der planlægger og organiserer det hele indenfor retningslinjer godkendt af Økonomiudvalget (se link nedenfor). Rejsegruppen spiser altid sammen. Enten inviterer værtskommunen, eller der laves en aftale med en lokal restaurant. Studierejserne varer tre til fire dage, og bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.
Efter hver studietur afleveres og offentliggøres en skriftlig rapport om det faglige udbytte af turen. Ind i mellem bliver en journalist inviteret med for at se, hvad byrådets medlemmer oplever. Journalister deltager for egen regning.

Retningslinjer for Byrådsmedlemmers deltagelse i årsmøder, seminarer, rejser og besigtigelsesture

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019